Kazalo 
Zapisnik
PDF 272kWORD 255k
Četrtek, 14. april 2016 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Peticije
 4.Uresničevanje cilja o zmanjšanju revščine glede na vse večje gospodinjske stroške (razprava)
 5.Zasebni sektor in razvoj (kratka predstavitev)
 6.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  
6.1.Pakistan, zlasti napad v Lahoreju
  
6.2.Honduras: položaj zagovornikov človekovih pravic
  
6.3.Nigerija
 7.Čas glasovanja
  
7.1.Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov ***II (glasovanje)
  
7.2.Obdelava osebnih podatkov za namene preprečevanja kaznivih dejanj ***II (glasovanje)
  
7.3.Uporaba podatkov iz evidence podatkov o potnikih ***I (glasovanje)
  
7.4.Pakistan, zlasti napad v Lahoreju (glasovanje)
  
7.5.Honduras: položaj zagovornikov človekovih pravic (glasovanje)
  
7.6.Nigerija (glasovanje)
  
7.7.Varovanje poslovnih skrivnosti pred njihovo neupravičeno pridobitvijo, uporabo in razkritjem ***I (glasovanje)
  
7.8.Načrt prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2017 (glasovanje)
  
7.9.Poročilo o Turčiji za leto 2015 (glasovanje)
  
7.10.Poročilo o Albaniji za leto 2015 (glasovanje)
  
7.11.Poročilo o Bosni in Hercegovini za leto 2015 (glasovanje)
  
7.12.Uresničevanje cilja o zmanjšanju revščine glede na vse večje gospodinjske stroške (glasovanje)
  
7.13.Zasebni sektor in razvoj (glasovanje)
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanja
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 11.Vpliv krize priseljevanja na prometni sektor v EU (razprava)
 12.Avtonomna vožnja (razprava)
 13.Sklepi o določenih dokumentih
 14.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 15.Datum naslednjih sej
 16.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga Francije – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) (COM(2016)0185 - C8-0136/2016 - 2016/2043(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, sporazuma v obliki deklaracije o širitvi Sporazuma o trgovini z izdelki informacijske tehnologije (ATI) (06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE))

posredovano

pristojni :

INTA

- Delna zamenjava članov Računskega sodišča - kandidatura umaknjena MT (07699/2016 - C8-0142/2016 - 2016/0803(NLE))

posredovano

pristojni :

CONT

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Peru o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, v imenu Evropske unije (12099/2015 - C8-0143/2016 - 2015/0199(NLE))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

2) od poslancev Parlamenta: predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o ureditvi kibernetskega prostora (B8-0272/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o okrepitvi prometnega sektorja (B8-0273/2016)

posredovano

pristojni :

TRAN

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o ustanovitvi evropske bonitetne agencije (B8-0274/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o uporabi antibiotikov v industrijski živinoreji (B8-0275/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

ENVI

- Edouard Ferrand. Predlog resolucije o kristjanih v Iraku (B8-0276/2016)

posredovano

pristojni :

AFET

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o preglednosti lobistov multinacionalk (B8-0277/2016)

posredovano

pristojni :

AFCO

- Edouard Ferrand. Predlog resolucije o odpravi večine sankcij proti Belorusiji (B8-0278/2016)

posredovano

pristojni :

AFET

- Edouard Ferrand. Predlog resolucije o zmanjšanju stopnje kriminala v Švici po prekinitvi izvajanja Schengenskega sporazuma s strani Francije (B8-0279/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o emisiji hrupa v okolje, ki ga povzročajo naprave in oprema, ki se uporabljajo na prostem (B8-0280/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o zdravljenju sladkorne bolezni v Evropski uniji (B8-0281/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser in Mylène Troszczynski. Predlog resolucije o ukrepih za zaustavitev prihoda ali vračanja džihadistov v države članice Evropske unije (B8-0282/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Edouard Ferrand. Predlog resolucije o začasni prekinitvi finančne pomoči Ukrajini (B8-0283/2016)

posredovano

pristojni :

AFET

- Edouard Ferrand. Predlog resolucije o diskriminaciji žensk v Saudovi Arabiji (B8-0284/2016)

posredovano

pristojni :

AFET

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o vlogi tehnologije pri poučevanju in v šoli (B8-0285/2016)

posredovano

pristojni :

CULT

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o raziskavah virusa zika (B8-0286/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o pomanjkanju vode in suši v Evropski uniji (B8-0288/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o ustanovitvi odborov za turistične dejavnosti, ki bi okrepile politiko zaposlovanja mladih (B8-0289/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

TRAN

- Dominique Bilde in Steeve Briois. Predlog resolucije o zaščiti evropskega jekla (B8-0290/2016)

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

INTA

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o ponovni opredelitvi predpisov na področju sečnje gozdov in ohranjanja naravnega gorskega okolja (B8-0291/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh in Marine Le Pen. Predlog resolucije za omejitev uvoza nekonvencionalnega plina, proizvedenega s hidravličnim lomljenjem ali usmerjenim vrtanjem (B8-0292/2016)

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

ENVI

- Louis Aliot, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn in Jean-François Jalkh. Predlog resolucije o prepovedi uporabe nevarnih sestavin v kozmetičnih izdelkih za dojenčke (B8-0293/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o krepitvi ukrepov za varstvo konkurence (B8-0294/2016)

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

ECON

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o preoblikovanju predpisov na področju boja proti odvisnosti od iger na srečo (B8-0295/2016)

posredovano

pristojni :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o preoblikovanju predpisov glede prisotnosti pesticidov v uvoženih kmetijskih proizvodih v Evropski uniji (B8-0296/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

INTA

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o preoblikovanju predpisov v zvezi z ukrepi za varovanje virov v mednarodnem agroživilskem sektorju (B8-0297/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o varstvu interesov potrošnikov (B8-0298/2016)

posredovano

pristojni :

IMCO

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o čezmejnem kriminalu (B8-0299/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

EMPL

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o zlorabah žensk (B8-0300/2016)

posredovano

pristojni :

FEMM

- Edouard Ferrand. Predlog resolucije o nujni prekinitvi pogajalskega procesa o kandidaturi Kosova (B8-0301/2016)

posredovano

pristojni :

AFET

- Nicolas Bay, Edouard Ferrand in Philippe Loiseau. Predlog resolucije o sporazumu o sodelovanju med Srbijo in Natom (B8-0302/2016)

posredovano

pristojni :

AFET

- Nicolas Bay, Edouard Ferrand in Philippe Loiseau. Predlog resolucije o pridružitvenem sporazumu z Ukrajino (B8-0303/2016)

posredovano

pristojni :

AFET

- Edouard Ferrand. Predlog resolucije o stroških migracijske krize (B8-0304/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o boju proti debelosti otrok (B8-0305/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o zaščiti lokalnih obrti (B8-0306/2016)

posredovano

pristojni :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o prilagoditvi zastarelih strojev in orodij v evropskih industrijah (B8-0307/2016)

posredovano

pristojni :

ITRE

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Olaf Stuger in Auke Zijlstra. Predlog resolucije o uvozu usnja iz Kitajske (B8-0325/2016)

posredovano

pristojni :

INTA

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o preoblikovanju predpisov na področju boja proti ponarejanju italijanske in evropske usnjene galanterije (B8-0326/2016)

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

ITRE

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o temeljiti reformi kmetijske politike (B8-0327/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

INTA

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o omejevanju industrijskih farm (B8-0328/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o rezultatih varčevalnih ukrepov, ki so bili naloženi grškim državljanom (B8-0330/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o členu 50 Pogodbe o Evropski uniji (B8-0331/2016)

posredovano

pristojni :

AFCO

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o umiku kmetijskega sektorja iz pogajanj o čezatlantskem sporazumu (B8-0333/2016)

posredovano

pristojni :

INTA

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o odnosih med velikimi trgovskimi verigami in proizvajalci (B8-0334/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o strukturnem presežku prihrankov v evrskem območju (B8-0336/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o uvedbi kvantitativnega rahljanja za državljane (B8-0339/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o nacionalnih sistemih socialnega varstva, ki jih ogrožata migracijska kriza in prosto gibanje oseb (B8-0340/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o nelojalni konkurenci kitajskega jekla (B8-0341/2016)

posredovano

pristojni :

INTA

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o ozaveščanju na področju živilskih odpadkov (B8-0382/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o ponovni določitvi norm na področju varstva evropske glasbene dediščine (B8-0383/2016)

posredovano

pristojni :

CULT

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o novi opredelitvi meril na področju izobraževalnih programov državljanske vzgoje za mlade, študente in delavce (B8-0384/2016)

posredovano

pristojni :

CULT

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o vključevanju zaščite zasebnosti med EU in ZDA (EU-US Privacy Shield) (B8-0386/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o pomenu dneva spomina (B8-0387/2016)

posredovano

pristojni :

CULT

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o pomoči in podpori za avtorski in kakovostni film (B8-0388/2016)

posredovano

pristojni :

CULT

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o podjetništvu mladih v sektorju obnovljivih virov energije (B8-0390/2016)

posredovano

pristojni :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o ponovni določitvi predpisov v zvezi s socialno zaščito (B8-0391/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o ponovni določitvi predpisov v zvezi z obdelovanjem onesnaženih površin in njihovo sanacijo (B8-0392/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o zastojih v evropskem cestnem prometu (B8-0393/2016)

posredovano

pristojni :

TRAN

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o jedrski varnosti (B8-0394/2016)

posredovano

pristojni :

ITRE

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o oživitvi naložb v infrastrukturo (B8-0395/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o zlorabah digitalnih naprav med mladoletniki (B8-0396/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o spremembi zakonodaje o nadzoru odlagališč odpadkov in njihovega vpliva na okolje (B8-0397/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o večjem nadzoru nad uvoženimi živilskimi proizvodi (B8-0398/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o priporočilih Evropske komisije in Sveta v zvezi z reformo trga dela v Franciji (B8-0399/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

ECON

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o označevanju proizvodov iz živali, hranjenih z GSO (B8-0400/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o navzkrižjih interesov v Evropski agenciji za varnost hrane (B8-0401/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o zlorabah žensk (B8-0402/2016)

posredovano

pristojni :

FEMM

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o razliki v plačilu med ženskami in moškimi (B8-0403/2016)

posredovano

pristojni :

FEMM

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o krepitvi raziskav redkih bolezni (B8-0404/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Steeve Briois in Edouard Ferrand. Predlog resolucije o dogovarjanju med veletrgovci in francoskimi rejci (B8-0405/2016)

posredovano

pristojni :

IMCO

- Steeve Briois in Edouard Ferrand. Predlog resolucije o referendumu v Boliviji za spremembo člena 168 Ustave (B8-0406/2016)

posredovano

pristojni :

AFET

- Steeve Briois in Edouard Ferrand. Predlog resolucije o prošnji Bosne in Hercegovine za pristop k Evropski uniji (B8-0407/2016)

posredovano

pristojni :

AFET

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o zaščiti tajnosti novinarskih virov (B8-0408/2016)

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

CULT

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o ponovni določitvi predpisov v zvezi z javno porabo in centralnimi nabavnimi enotami (B8-0409/2016)

posredovano

pristojni :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o sprejetju nove zakonodaje v zvezi s pobudami za spodbujanje kulturnega podjetništva (B8-0410/2016)

posredovano

pristojni :

TRAN

mnenje :

CULT

- Louis Aliot, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn in Jean-François Jalkh. Predlog resolucije o ureditvi vsebnosti mineralnih olj v hrani in drugih vsakdanjih izdelkih (B8-0411/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o določitvi in spodbujanju različnih oblik „reklamnega sponzorstva“ za restavratorska dela manjše evropske kulturne in umetniške dediščine (B8-0412/2016)

posredovano

pristojni :

CULT

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o zakonski ureditvi nebančnih kreditnih dejavnosti (B8-0413/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o električnih nadomrežjih (B8-0414/2016)

posredovano

pristojni :

ITRE

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o zamrznitvi izplačila sredstev Turčiji in ustavitvi pristopnih pogajanj (B8-0415/2016)

posredovano

pristojni :

AFET

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o prepovedi industrije krzna (B8-0416/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

EMPL

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o mladih, zaposlenih v kmetijstvu (B8-0417/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI


3. Peticije

V skladu s členom 215(6) Poslovnika so bile pristojnemu odboru posredovane naslednje peticije, vpisane v register po spodaj navedenih datumih:

13. aprila 2016

(*) (št.1422/2015); (*) (št.1423/2015); (*) (št.1424/2015); (*) (št.1425/2015); (*) (št.1426/2015); (*) (št.1427/2015); (*) (št.1428/2015); (*) (št.1429/2015); (*) (št.1430/2015); (*) (št.0202/2016); (*) (št.0203/2016); Francesco Orbitello (št.0204/2016); (*) (št.0205/2016); (*) (št.0206/2016); (*) (št.0207/2016); (*) (št.0208/2016); (*) (št.0209/2016); (*) (št.0210/2016); (*) (št.0211/2016); (*) (št.0212/2016); (*) (št.0213/2016); (*) (št.0214/2016); (*) (št.0215/2016); (*) (št.0216/2016); (*) (št.0217/2016); (*) (št.0218/2016); Margarita García Fernández (št.0219/2016); (*) (št.0220/2016); (*) (št.0221/2016); Ioannis Daras (št.0222/2016); (*) (št.0223/2016); (*) (št.0224/2016); (*) (št.0225/2016); (*) (št.0226/2016); (*) (št.0227/2016); Roberto Santucci (št.0228/2016); (*) (št.0229/2016); Annalisa Santucci (št.0230/2016); Renzo Marinotto (št.0231/2016); (*) (št.0232/2016); Fabian Knipper (št.0233/2016); (*) (št.0234/2016); (*) (št.0235/2016); (*) (št.0236/2016); (*) (št.0237/2016); (*) (št.0238/2016); (*) (št.0239/2016); (*) (št.0240/2016); Massimo Corradini (št.0241/2016); (*) (št.0242/2016); Sztyepan Ljavinyec (št.0243/2016); (*) (št.0244/2016); (*) (št.0245/2016); Alberto Cirio (št.0246/2016); Mario Cavaliere (št.0247/2016); Andreas Cichy (št.0248/2016); (*) (št.0249/2016); (*) (št.0250/2016); (*) (št.0251/2016); (*) (št.0252/2016); (*) (št.0253/2016); (*) (št.0254/2016); (*) (št.0255/2016); Fabio Donati (št.0256/2016); (*) (št.0257/2016); (*) (št.0258/2016); (*) (št.0259/2016); (*) (št.0260/2016); (*) (št.0261/2016); (*) (št.0262/2016); (*) (št.0263/2016); Terenzia Mariotto (št.0264/2016); (*) (št.0265/2016); (*) (št.0266/2016); (*) (št.0267/2016); (*) (št.0268/2016); Giulio Troni (št.0269/2016); Stoyan Kanev (št.0270/2016); (*) (št.0271/2016); Luca Troni (št.0272/2016); (*) (št.0273/2016); (*) (št.0274/2016); (*) (št.0275/2016); Christos Taklis (št.0276/2016); Guadalupe Gómez (št.0277/2016); (*) (št.0278/2016); Alessandro Corazza (št.0279/2016); Matteo Corazza (št.0280/2016); Simona Mulazzani (št.0281/2016); Pierino Edi (št.0282/2016); (*) (št.0283/2016); Mateusz Wojtowicz (št.0284/2016); Mateusz Wojtowicz (št.0285/2016); (*) (št.0286/2016); Enrique González Blanco (št.0287/2016); (*) (št.0288/2016); (*) (št.0289/2016); (*) (št.0290/2016); (*) (št.0291/2016); Riccardo Magi (št.0292/2016); Laura Muñoz Pérez (št.0293/2016); (*) (št.0294/2016); (*) (št.0295/2016); (*) (št.0296/2016); Joachim Kussin (št.0297/2016); (*) (št.0298/2016); (*) (št.0299/2016); (*) (št.0300/2016); (*) (št.0301/2016); (*) (št.0302/2016); (*) (št.0303/2016); (*) (št.0304/2016); Cristian Parma (št.0305/2016); Roberta Delbianco (št.0306/2016); (*) (št.0307/2016); Francesco Orbitello (št.0308/2016); (*) (št.0309/2016); (*) (št.0310/2016); Vincenzina Pari (št.0311/2016); Francesco Delbianco (št.0312/2016); Oreste Tontini (št.0313/2016); Alessandro Riccomini (št.0314/2016); Dianne Patrick (št.0315/2016); (*) (št.0316/2016); (*) (št.0317/2016); Giuseppe Amati (št.0318/2016); Christian Gielen De Carvalho (št.0319/2016); (*) (št.0320/2016); (*) (št.0321/2016); David Reiling (št.0322/2016); (*) (št.0323/2016); Dian Dobrev (št.0324/2016); (*) (št.0325/2016); (*) (št.0326/2016).

(*) Ime je zaupno

Predsednik je sporočil, da je v skladu z določbami člena 215(13) Poslovnika 13. aprila 2016 pristojnemu odboru posredoval peticije, ki so jih na Evropski parlament naslovile fizične ali pravne osebe, ki niso niti državljani Evropske unije niti ne prebivajo ali nimajo statutarnega sedeža v eni izmed držav članic.


4. Uresničevanje cilja o zmanjšanju revščine glede na vse večje gospodinjske stroške (razprava)

Poročilo o uresničevanju cilja o zmanjšanju revščine glede na vse večje gospodinjske stroške [2015/2223(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Tamás Meszerics (A8-0040/2016)

Tamás Meszerics je predstavil poročilo.

Govorila je Marianne Thyssen (članica Komisije).

Govorili so Julie Ward (pripravljavka mnenja odbora FEMM), Claude Rolin v imenu skupine PPE, Miapetra Kumpula-Natri v imenu skupine S&D, Enrique Calvet Chambon v imenu skupine ALDE, Lynn Boylan v imenu skupine GUE/NGL, Benedek Jávor v imenu skupine Verts/ALE, Petr Mach v imenu skupine EFDD, Dominique Martin v imenu skupine ENF, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Casa, Krisztina Morvai samostojna poslanka, David Casa, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Javi López, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Davor Škrlec, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivo Vajgl, Mireille D'Ornano, Elisabeth Morin-Chartier, Maria Arena, Yana Toom, Tania González Peñas, Karima Delli, Georgi Pirinski, Paloma López Bermejo in Arne Gericke v imenu skupine ECR.

Po postopku "catch the eye" so govorili Marijana Petir, Maria Grapini, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Kostas Chrysogonos in Bronis Ropė.

Govorila sta Marianne Thyssen in Tamás Meszerics.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.12 zapisnika z dne 14.4.2016.


5. Zasebni sektor in razvoj (kratka predstavitev)

Poročilo o zasebnem sektorju in razvoju [2014/2205(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalec: Nirj Deva (A8-0043/2016)

Nirj Deva je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Bogdan Brunon Wenta, Maria Grapini, Notis Marias, Heidi Hautala in Krisztina Morvai.

Govorila je Marianne Thyssen (članica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 7.13 zapisnika z dne 14.4.2016.


6. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točka 2 zapisnika z dne 12.4.2016)


6.1. Pakistan, zlasti napad v Lahoreju

predlogi resolucij B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016 in B8-0476/2016 (2016/2644(RSP))

Jean Lambert, Tunne Kelam, Charles Tannock in Josef Weidenholzer so predstavili predloge resolucij B8-0467/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016 in B8-0468/2016.

PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica

Marie-Christine Vergiat in Pavel Telička sta predstavila predloga resolucij B8-0475/2016 in B8-0476/2016.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Richard Howitt v imenu skupine S&D, Bas Belder, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, György Hölvényi, Afzal Khan, Amjad Bashir, Pavel Svoboda in Sajjad Karim.

Po postopku "catch the eye" so govorili Alberto Cirio, Notis Marias, Gianluca Buonanno, Michaela Šojdrová, Marijana Petir in Seán Kelly.

Govorila je Marianne Thyssen (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.4 zapisnika z dne 14.4.2016.


6.2. Honduras: položaj zagovornikov človekovih pravic

predlogi resolucij B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016 in B8-0482/2016 (2016/2648(RSP))

Ryszard Czarnecki, Ulrike Lunacek, Josef Weidenholzer, Jiří Pospíšil, Miguel Urbán Crespo in Beatriz Becerra Basterrechea so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Tomáš Zdechovský v imenu skupine PPE, Elena Valenciano v imenu skupine S&D, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, in Carlos Zorrinho.

Po postopku "catch the eye" so govorili Nicola Caputo, Notis Marias, Javier Couso Permuy in Gianluca Buonanno.

Govorila je Marianne Thyssen (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.5 zapisnika z dne 14.4.2016.


6.3. Nigerija

predlogi resolucij B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016 in B8-0486/2016 (2016/2649(RSP))

Mark Demesmaeker, Jean Lambert, Josef Weidenholzer, Davor Ivo Stier, Lola Sánchez Caldentey in Marietje Schaake so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Santiago Fisas Ayxelà v imenu skupine PPE, Cécile Kashetu Kyenge v imenu skupine S&D, Diane James v imenu skupine EFDD, Diane Dodds samostojna poslanka, in Joachim Zeller.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Seán Kelly, Marijana Petir, Eduard Kukan in Csaba Sógor.

Govorila je Marianne Thyssen (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.6 zapisnika z dne 14.4.2016.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 11.50 v pričakovanju začetka časa glasovanja, se je nadaljevala ob 12.00)

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica


7. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


7.1. Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (splošna uredba o varstvu podatkov) [05419/1/2016 - C8-0140/2016- 2012/0011(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Jan Philipp Albrecht (A8-0139/2016)

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P8_TA(2016)0125)

Govori

Jan Philipp Albrecht (poročevalec).


7.2. Obdelava osebnih podatkov za namene preprečevanja kaznivih dejanj ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ [05418/1/2016 - C8-0139/2016- 2012/0010(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Marju Lauristin (A8-0138/2016)

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P8_TA(2016)0126)

Govori

Marju Lauristin (poročevalka).


7.3. Uporaba podatkov iz evidence podatkov o potnikih ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi podatkov iz evidence podatkov o potnikih za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj [COM(2011)0032 - C7-0039/2011- 2011/0023(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Timothy Kirkhope (A8-0248/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2016)0127)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0127)


7.4. Pakistan, zlasti napad v Lahoreju (glasovanje)

Predlogi resolucij B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016, B8-0476/2016 (2016/2644(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0466/2016

(ki nadomešča B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0476/2016 ):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—    Cristian Dan Preda, Elmar Brok, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Claude Rolin, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Michaela Šojdrová, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Hermann Winkler, Thomas Mann, Sven Schulze, László Tőkés, Elisabetta Gardini in Inese Vaidere v imenu skupine PPE;

—    Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella in Elena Valenciano v imenu skupine S&D;

—    Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Raffaele Fitto, Sajjad Karim, Peter van Dalen, Valdemar Tomaševski, Ian Duncan, Monica Macovei, Arne Gericke, Branislav Škripek, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek in Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR;

—    Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Javier Nart, Gérard Deprez, Jasenko Selimovic in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE;

— Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Heidi Hautala in Bronis Ropė v imenu skupine Verts/ALE;

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2016)0128)

(Predlog resolucije B8-0475/2016 je brezpredmeten.)


7.5. Honduras: položaj zagovornikov človekovih pravic (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-0482/2016 (2016/2648(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0469/2016

(ki nadomešča B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-0482/2016):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—    Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Krzysztof Hetman, Thomas Mann, Sven Schulze in László Tőkés v imenu skupine PPE;

—    Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Alessia Maria Mosca, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella in Julie Ward v imenu skupine S&D;

—    Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki in Ruža Tomašić v imenu skupine ECR;

—    Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Enrique Calvet Chambon, Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Kaja Kallas, Javier Nart, Gérard Deprez, Jasenko Selimovic in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE;

—   Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa in Stelios Kouloglou v imenu skupine GUE/NGL;

—    Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun in Josep-Maria Terricabras v imenu skupine Verts/ALE;

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo in Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD;

—    Barbara Kappel.

Sprejeto (P8_TA(2016)0129)


7.6. Nigerija (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016, B8-0486/2016 (2016/2649(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0478/2016

(ki nadomešča B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016, B8-0486/2016 ):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—    Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, György Hölvényi, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Michaela Šojdrová, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Krzysztof Hetman, Thomas Mann, Sven Schulze, László Tőkés in Elisabetta Gardini v imenu skupine PPE;

—    Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano in Julie Ward v imenu skupine S&D;

—    Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská, Peter van Dalen, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki in Ruža Tomašić v imenu skupine ECR;

—    Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Javier Nart, Gérard Deprez, Jasenko Selimovic in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE;

—    Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli in Stelios Kouloglou v imenu skupine GUE/NGL;

—    Jean Lambert, Maria Heubuch, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes in Bronis Ropė v imenu skupine Verts/ALE;

—    Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea in Laura Ferrara v imenu skupine EFDD;

—    Barbara Kappel.

Sprejeto (P8_TA(2016)0130)


7.7. Varovanje poslovnih skrivnosti pred njihovo neupravičeno pridobitvijo, uporabo in razkritjem ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varovanju nerazkritega strokovnega znanja in izkušenj ter poslovnih informacij (poslovnih skrivnosti) pred njihovo neupravičeno pridobitvijo, uporabo in razkritjem [COM(2013)0813 - C7-0431/2013 - 2013/0402(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Constance Le Grip (A8-0199/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2016)0131)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0131)

Govori

Julia Reda v imenu skupine Verts/ALE, ki je v skladu s členom 190 Poslovnika zahtevala preložitev glasovanja, Sergio Gaetano Cofferati, ki je zahtevi nasprotoval in je zahteval, da Komisija predstavi dodatno direktivo k tej, o kateri se glasuje ta dan, in Philippe Lamberts, ki je zahtevo podprl.

Parlament je zahtevo zavrnil (EG) (142 glasov za, 492 glasov proti, 12 vzdržanih glasov).

Pervenche Berès, ki je zahtevala, da se Komisija izjasni o zahtevi, ki sta jo podala Sergio Gaetano Cofferati in Marianne Thyssen (članica Komisije).


7.8. Načrt prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2017 (glasovanje)

Poročilo o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2017 (2016/2019(BUD)) – Odbor za proračun. Poročevalec: Indrek Tarand (A8-0131/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0132)

Govori

Liadh Ní Riada o predlogu spremembe 1 in Indrek Tarand (poročevalec), ki je predlagal ustni predlog spremembe k členu 216 osnuutka načrta (predsedujoča je navedla, da je v skladu s Poslovnikom, ta zahteva nedopustna).


7.9. Poročilo o Turčiji za leto 2015 (glasovanje)

Izjavi Sveta in Komisije: Poročilo o Turčiji za leto 2015 (2016/2898(RSP))

Predlog resolucije B8-0442/2016

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0133)

Govori

Bodil Valero je podala ustni predlog spremembe k odstavku 13, ki je bil upoštevan.

PREDSEDSTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsednica


7.10. Poročilo o Albaniji za leto 2015 (glasovanje)

Izjavi Sveta in Komisije: Poročilo o Albaniji za leto 2015 (2016/2896(RSP))

Predlog resolucije B8-0440/2016

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0134)


7.11. Poročilo o Bosni in Hercegovini za leto 2015 (glasovanje)

Izjavi Sveta in Komisije: Poročilo o Bosni in Hercegovini za leto 2015 (2016/2897(RSP))

Predlog resolucije B8-0441/2016

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0135)

Govori

József Szájer, ki je predlagal preložitev dveh glasovanj na prihodnje delno zasedanje, in Marc Tarabella, ki je bil proti zadevi.

Parlament je zahtevo zavrnil (EG) (132 glasov za, 300 glasov proti, 15 vzdržanih glasov).


7.12. Uresničevanje cilja o zmanjšanju revščine glede na vse večje gospodinjske stroške (glasovanje)

Poročilo o uresničevanju cilja o zmanjšanju revščine glede na vse večje gospodinjske stroške [2015/2223(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Tamás Meszerics (A8-0040/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0136)


7.13. Zasebni sektor in razvoj (glasovanje)

Poročilo o zasebnem sektorju in razvoju [2014/2205(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalec: Nirj Deva (A8-0043/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0137)


8. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Priporočilo za drugo obravnavo: Jan Philipp Albrecht - A8-0139/2016
Neena Gill, Andrejs Mamikins, Krisztina Morvai, Peter Jahr, Seán Kelly in Angel Dzhambazki

Priporočilo za drugo obravnavo: Marju Lauristin - A8-0138/2016
Neena Gill, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Krisztina Morvai, Peter Jahr, Stanislav Polčák in Angel Dzhambazki

Drugo poročilo: Timothy Kirkhope - A8-0248/2015
Krisztina Morvai, Neena Gill, Danuta Jazłowiecka, o pravilnosti postopka, Marisa Matias, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová

Poročilo: Constance Le Grip - A8-0199/2015
Marisa Matias, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Angel Dzhambazki

Poročilo: Indrek Tarand - A8-0131/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Seán Kelly.


9. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 14.00, se je nadaljevala ob 15.05.)

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

10. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


11. Vpliv krize priseljevanja na prometni sektor v EU (razprava)

Izjava Komisije: Vpliv krize priseljevanja na prometni sektor v EU (2016/2653(RSP))

Marianne Thyssen (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Stanislav Polčák v imenu skupine PPE, Ismail Ertug v imenu skupine S&D, Kosma Złotowski v imenu skupine ECR, Matthijs van Miltenburg v imenu skupine ALDE, Tania González Peñas v imenu skupine GUE/NGL, Karima Delli v imenu skupine Verts/ALE, Krisztina Morvai samostojna poslanka, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Stanislav Polčák, Andor Deli, Inés Ayala Sender, Angel Dzhambazki, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Inés Ayala Sender, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Christine Vergiat, Jiří Pospíšil, Francisco Assis in Agnes Jongerius.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Ivan Jakovčić in José Inácio Faria.

Govorila je Marianne Thyssen.

Razprava se je zaključila.


12. Avtonomna vožnja (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000004/2016), ki so ga postavili Ismail Ertug, Lucy Anderson, Francisco Assis, Georges Bach, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Olga Sehnalová, Claudia Tapardel, Pavel Telička, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Peter Simon, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Kerstin Westphal, Norbert Neuser, Bernd Lange, Petra Kammerevert, Maria Noichl, Iris Hoffmann, Ulrike Rodust, Arne Lietz, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Jo Leinen, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Udo Bullmann, Jutta Steinruck, Martina Werner, Michael Cramer in Jakob von Weizsäcker Komisiji: Avtonomna vožnja (2016/2632(RSP)) (B8-0358/2016)

Ismail Ertug je predstavil vprašanje.

Marianne Thyssen (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje.

Govorili so Stanislav Polčák v imenu skupine PPE, Inés Ayala Sender v imenu skupine S&D, Kosma Złotowski v imenu skupine ECR, Dita Charanzová v imenu skupine ALDE, Karima Delli v imenu skupine Verts/ALE, Dieter-Lebrecht Koch, Andrejs Mamikins, Izaskun Bilbao Barandica, Andor Deli, Jiří Pospíšil in Anne Sander.

Po postopku "catch the eye" so govorili Cristian-Silviu Buşoi, Seán Kelly, Angel Dzhambazki in Ivan Jakovčić.

Govorila je Marianne Thyssen.

Razprava se je zaključila.


13. Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 52 Poslovnika)

odbor ITRE

- Poročilo o napredku na področju energije iz obnovljivih virov (2016/2041(INI))
(mnenje: AGRI, JURI, ECON, INTA, TRAN, REGI, ENVI)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne10. marca 2016)

odbor REGI
- Solidarnostni sklad Evropske unije: ocena (2016/2045(INI))
(mnenje: BUDG, CONT)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 7. aprila 2016)

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 134(3) Poslovnika)

odbor AFET

- Priporočilo o 71. zasedanju generalne skupščine Združenih narodov (2016/2020(INI))
(mnenje: DEVE)

Pridruženi odbori (člen 54 Poslovnika)

odbor ITRE (člen 54 Poslovnika)

- Poročilo o napredku na področju energije iz obnovljivih virov (2016/2041(INI))
(mnenje: AGRI, JURI, ECON, INTA, TRAN, REGI, ENVI (člen 54 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 10. marca 2016

Spremembe napotitev na odbore (člen 53 Poslovnika)

odbor INTA

- Priprave na povolilni pregled večletnega finančnega okvira 2014-2020: prispevek Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije (2015/2353(INI))
posredovano pristojni : BUDG
mnenje: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, INTA, TRAN, REGI

odbor ENVI

- Izvajanje Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov s posebnim poudarkom na sklepnih ugotovitvah odbora Združenih narodov za pravice invalidov (2015/2258(INI))
posredovano pristojni : EMPL (člen 54 Poslovnika)
mnenje: ENVI, FEMM, DEVE, CULT, AFET, JURI, TRAN, REGI, PETI (člen 54 Poslovnika), LIBE (člen 54 Poslovnika)

odbor AGRI

- Nova v prihodnost usmerjena in inovativna strategija za trgovino in naložbe (2015/2105(INI))
posredovano pristojni : INTA
mnenje: DEVE, AFET, AGRI, EMPL, ITRE, IMCO

odbor ENVI

- Določbe civilnega prava o robotiki (2015/2103(INL))
posredovano pristojni: JURI
mnenje: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO

odbor JURI (člen 39 Poslovnika)

- Prenos pristojnosti na Splošno sodišče Evropske unije za odločanje o sporih med Unijo in njenimi uslužbenci na prvi stopnji (N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD))
posredovano pristojni: JURI
mnenje: AFCO, JURI (člen 39 Poslovnika)


14. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 192(2) Poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


15. Datum naslednjih sej

Naslednji seji bosta 27. aprila 2016 in 28. aprila 2016.


16. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 16.50.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Matera, Matias, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Cramer, Crowley, Dalli, Le Pen Jean-Marie, Lösing, Quisthoudt-Rowohl, Saryusz-Wolski, Vallina

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov