Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 27. apríla 2016 - Brusel

3. Oficiálne privítanie
CRE

Predseda privítal v mene Parlamentu Amal al-Qubajsí, predsedníčku parlamentu Spojených arabských emirátov, ktorá bola usadená na čestnej galérii.

°
° ° °

Vystúpili: Manfred Weber, na základe článkov 186 a 11 ods. 2 rokovacieho poriadku, k návšteve Arnalda Otegiho, bývalého člena ETA, do Parlamentu na pozvanie skupiny GUE/NGL pri príležitosti spomienkového dňa na pamiatku obetí terorizmu, ktorý sa konal predvčerom v pondelok 25. apríla 2016 (predseda reagoval, že zostavenie zoznamu hostí politických skupín spadá do ich pôsobnosti, a vyzval Manfreda Webera, aby upozornil na túto otázku Konferenciu predsedov a Predsedníctvo), a Gabriele Zimmer, ktorá reagovala na vystúpenie Manfreda Webera.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia