Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 27 april 2016 - Bryssel

3. Välkomsthälsning
CRE

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar Amal al-Qubaisi, talman i Förenade Arabemiratens parlament, som hade tagit plats på åhörarläktaren.

°
° ° °

Manfred Weber yttrade sig på grundval av artiklarna 186 och 11.2 i arbetsordningen om det faktum att Arnaldo Otegi, före detta ETA-medlem, hade besökt parlamentet på inbjudan av GUE/NGL-gruppen med anledning av minnesdagen för terrorismens offer måndagen den 25 april 2016. (Talmannen svarade att upprättandet av de politiska gruppernas gäster tillhör gruppernas ansvarsområde, och uppmanade Manfred Weber att ta upp frågan med talmanskonferensen och presidiet). Gabriele Zimmer yttrade sig om Manfred Webers inlägg.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy