Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 27 april 2016 - Bryssel

6. Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet

De behöriga grekiska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av Sotirios Zarianopoulos respektive Giorgos Grammatikakis parlamentariska immunitet inom ramen för straffrättsliga förfaranden i domstolarna i Thessaloniki repektive Rethymnon.

I enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen hänvisades denna begäran till behörigt utskott (JURI).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy