Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 27 април 2016 г. - Брюксел

7. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата S&D следното искане за назначаване:

Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС: Gabriele Preuß на мястото на Evelyne Gebhardt.

Горепосоченото назначение се счита за утвърдено, ако не е оспорено преди одобряването на настоящия протокол.

Правна информация - Политика за поверителност