Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 27. dubna 2016 - Brusel

7. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupiny S&D následující žádost o jmenování:

Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU: Gabriele Preuß, kterou je nahrazena Evelyne Gebhardt.

Pokud do schválení zápisu z tohoto zasedání nebudou předloženy žádné námitky, bude toto jmenování považováno za schválené.

Právní upozornění - Ochrana soukromí