Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 27 april 2016 - Bryssel

7. Utskottens och delegationernas sammansättning

Talmannen hade mottagit följande begäran om utnämning från S&D-gruppen:

Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen: Gabriele Preuß i stället för Evelyne Gebhardt.

Denna utnämning skulle betraktas som godkänd om det inte framställdes några invändningar mot den före justeringen av detta protokoll.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy