Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 27. dubna 2016 - Brusel

8. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Předseda Konference předsedů výborů v souladu s čl. 105 odst. 6 jednacího řádu informoval předsedu Parlamentu, že nebyla vznesena žádná námitka k:

doporučení výboru IMCO nevyslovit námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 8.4.2016, kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu a kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (2016/2656(DEA)) (B8-0515/2016)

Pokud se do dvaceti čtyř hodin po oznámení v plénu politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců nevysloví proti doporučení, považuje se toto doporučení za schválené. V opačném případě se o něm hlasuje.

Doporučení je po dobu trvání tohoto dílčího zasedání dostupné na internetových stránkách Europarl.

Právní upozornění - Ochrana soukromí