Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. április 27., Szerda - Brüsszel

8. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az eljárási szabályzat 105. cikke (6) bekezdésének megfelelően a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnöke arról tájékoztatta a Parlament elnökét, hogy nem érkezett kifogás az alábbi ajánlások ellen:

az IMCO bizottság ajánlása az alábbi felhatalmazáson alapuló rendelettel szembeni kifogás mellőzéséről: a Bizottság 2016. április 8-i felhatalmazáson alapuló rendelete a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó, a szükséges elektronikus rendszerek működésbe lépéséig alkalmazandó átmeneti szabályok tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az (EU)2015/2446 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról szóló (EU)2016/341 felhatalmazáson alapuló rendelet helyesbítéséről (2016/2656(DEA)) (B8-0515/2016)

Amennyiben huszonnégy órán belül bármelyik képviselőcsoport vagy legalább negyven képviselő nem emel kifogást ellene, az ajánlást elfogadottnak kell tekinteni. Ellenkező esetben szavazásra kell bocsátani.

Az ajánlás elérhető a „Séance en direct” weboldalon.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat