Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 27. dubna 2016 - Brusel

9. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že dnes spolu s předsedou Rady podepsal níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Směrnice Evropského Parlamentu a Rady o používání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti (00071/2015/LEX - C8-0155/2016 - 2011/0023(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (00017/2016/LEX - C8-0154/2016 - 2012/0011(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (00016/2016/LEX - C8-0153/2016 - 2012/0010(COD))

Právní upozornění - Ochrana soukromí