Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 27. travnja 2016. - Bruxelles

9. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)

Predsjednik je objavio da je zajedno s predsjednikom Vijeća danas pristupio potpisivanju sljedećih akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o uporabi podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR) u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela (00071/2015/LEX - C8-0155/2016 - 2011/0023(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (00017/2016/LEX - C8-0154/2016 - 2012/0011(COD))

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (00016/2016/LEX - C8-0153/2016 - 2012/0010(COD))

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti