Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 27 aprilie 2016 - Bruxelles

9. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că a semnat azi, împreună cu Președintele Consiliului, următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Directiva a Parlamentului european și a Consiliului privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a formelor grave de criminalitate (00071/2015/LEX - C8-0155/2016 - 2011/0023(COD))

- Regulamentul Parlamentului european și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (00017/2016/LEX - C8-0154/2016 - 2012/0011(COD))

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, anchetării și urmăririi penale a infracțiunilor penale sau al executării pedepselor penale și la libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (00016/2016/LEX - C8-0153/2016 - 2012/0010(COD))

Aviz juridic - Politica de confidențialitate