Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 27. dubna 2016 - Brusel

10. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou.

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví 15 (D044460/01 - 2016/2663(RPS) - lhůta: 14. července 2016)
předáno příslušnému výboru: ECON
stanovisko: JURI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standardy účetního výkaznictví 10 a 12 a mezinárodní účetní standard 28 (D044554/01 - 2016/2673(RPS) - lhůta: 21. července 2016)
předáno příslušnému výboru: ECON
stanovisko: JURI

- Rozhodnutí Komise, kterým se přijímají pokyny pro oznamování akreditačním a licenčním orgánům ze strany environmentálních ověřovatelů působících v jiném členském státě, než ve kterém jim byla udělena akreditace nebo licence podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 (D044575/03 - 2016/2668(RPS) - lhůta: 15. července 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity na dlouhodobém trhu (D044661/03 - 2016/2675(RPS) - lhůta: 22. července 2016)
předáno příslušnému výboru: ITRE

Právní upozornění - Ochrana soukromí