Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 27. april 2016 - Bruxelles

10. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IFRS 15 (D044460/01 - 2016/2663(RPS) - frist: 14. juli 2016)
henvist til kor. udv.: ECON
rådg.udv.: JURI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IFRS 10 og 12 og IAS 28 (D044554/01 - 2016/2673(RPS) - frist: 21. juli 2016)
henvist til kor. udv.: ECON
rådg.udv.: JURI

- Kommissionens afgørelse om vedtagelse af et retningslinjedokument for miljøverifikatorers anmeldelse til akkrediteringsorganer og licensudstedelsesorganer, når der udøves aktiviteter i en anden medlemsstat end den, hvor akkrediteringen eller licensen er udstedt, i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 (D044575/03 - 2016/2668(RPS) - frist: 15. juli 2016)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om fastsættelse af retningslinjer for langsigtet kapacitetstildeling (D044661/03 - 2016/2675(RPS) - frist: 22. juli 2016)
henvist til kor. udv.: ITRE

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik