Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 27. aprill 2016 - Brüssel

10. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise finantsaruandlusstandardiga (IFRS) 15 (D044460/01 - 2016/2663(RPS) - tähtaeg: 14. juuli 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON
nõuandvad komisjonid: JURI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvaheliste finantsaruandlusstandarditega (IFRS) 10 ja 12 ning rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga (IAS) 28 (D044554/01 - 2016/2673(RPS) - tähtaeg: 21. juuli 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON
nõuandvad komisjonid: JURI

- Komisjoni otsus, millega võetakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1221/2009 vastu suunisdokument akrediteerimis- ja litsentsimisasutuste teavitamise kohta keskkonnatõendajate poolt, kes tegutsevad muus kui neid akrediteerinud või litsentsinud liikmesriigis (D044575/03 - 2016/2668(RPS) - tähtaeg: 15. juuli 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega kehtestatakse võimsuse jaotamise forvardturu eeskiri (D044661/03 - 2016/2675(RPS) - tähtaeg: 22. juuli 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE

Õigusteave - Privaatsuspoliitika