Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 27. travnja 2016. - Bruxelles

10. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 15 (D044460/01 - 2016/2663(RPS) - rok: 14. srpnja 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ECON
mišljenje: JURI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s međunarodnim standardima financijskog izvještavanja 10 i 12 i međunarodnim računovodstvenim standardom 28 (D044554/01 - 2016/2673(RPS) - rok: 21. srpnja 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ECON
mišljenje: JURI

- Odluka Komisije o donošenju smjernica o obavijestima koje okolišni procjenitelji aktivni u državama članicama koje nisu države članice u kojima je dobivena akreditacija ili dozvola dostavljaju tijelima za akreditaciju i izdavanje dozvola u skladu s Uredbom (EZ) br. 1221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (D044575/03 - 2016/2668(RPS) - rok: 15. srpnja 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o uspostavljanju smjernica za dugoročnu dodjelu kapaciteta (D044661/03 - 2016/2675(RPS) - rok: 22. srpnja 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ITRE

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti