Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 27 april 2016 - Brussel

10. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat International Financial Reporting Standard (IFRS) 15 betreft (D044460/01 - 2016/2663(RPS) - termijn: 14 juli 2016)
verwezen naar ten principale: ECON
advies: JURI

- Verordening van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat International Financial Reporting Standards 10 en 12 en International Accounting Standard 28 betreft (D044554/01 - 2016/2673(RPS) - termijn: 21 juli 2016)
verwezen naar ten principale: ECON
advies: JURI

- Besluit van de Commissie tot vaststelling van richtsnoeren voor kennisgeving aan accreditatie- en vergunningsinstanties door milieuverificateurs die werkzaamheden verrichten in een andere lidstaat dan die waar zij zijn geaccrediteerd of een vergunning hebben in het kader van Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad (D044575/03 - 2016/2668(RPS) - termijn: 15 juli 2016)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn (D044661/03 - 2016/2675(RPS) - termijn: 22 juli 2016)
verwezen naar ten principale: ITRE

Juridische mededeling - Privacybeleid