Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 27 kwietnia 2016 r. - Bruksela

10. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 15 (D044460/01 - 2016/2663(RPS) - termin: 14 lipca 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON
opinia: JURI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 10 i 12 oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 28 (D044554/01 - 2016/2673(RPS) - termin: 21 lipca 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON
opinia: JURI

- Decyzja Komisji w sprawie przyjęcia wytycznych dotyczących powiadamiania jednostek akredytujących i jednostek licencjonujących przez weryfikatorów środowiskowych działających w państwie członkowskim innym niż państwo, w którym wydano akredytację lub licencję na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 (D044575/03 - 2016/2668(RPS) - termin: 15 lipca 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji ustanawiające wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych (D044661/03 - 2016/2675(RPS) - termin: 22 lipca 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ITRE

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności