Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 27 aprilie 2016 - Bruxelles

10. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Standardul Internațional de Raportare Financiară 15 (D044460/01 - 2016/2663(RPS) - termen: 14 iulie 2016)
retrimis fond: ECON
aviz: JURI

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Standardele Internaționale de Raportare Financiară 10 și 12 și Standardul Internațional de Contabilitate 28 (D044554/01 - 2016/2673(RPS) - termen: 21 iulie 2016)
retrimis fond: ECON
aviz: JURI

- Decizia Comisiei de adoptare a unui document de orientare privind notificările transmise organismelor de acreditare și de autorizare de către verificatorii de mediu care își desfășoară activitatea într-un alt stat membru decât cel în care li s-a acordat acreditarea sau autorizația în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 (D044575/03 - 2016/2668(RPS) - termen: 15 iulie 2016)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de stabilire a unei orientări privind alocarea capacităților pe termen lung (D044661/03 - 2016/2675(RPS) - termen: 22 iulie 2016)
retrimis fond: ITRE

Aviz juridic - Politica de confidențialitate