Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 27. travnja 2016. - Bruxelles

11. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nacionalnih programa potpore u sektoru vina i izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 555/2008 (C(2016)02120 - 2016/2670(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 15. travnja 2016.

Upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana odluka Komisije o izmjeni Odluke br. 466/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća kojom se dodjeljuje jamstvo EU-a Europskoj investicijskoj banci protiv gubitaka u okviru financijskih operacija kojima se podržavaju ulagački projekti izvan Unije, u pogledu Bjelarusa (C(2016)02164 - 2016/2669(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 15. travnja 2016.

Upućeno nadležnom odboru: BUDG

- Delegirana direktiva Komisije o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, PrilogaIV. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za anode od kadmija u Herschovim ćelijama za određene senzore za kisik koji se upotrebljavaju u instrumentima za praćenje i kontrolu u industriji (C(2016)02202 - 2016/2671(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 19. travnja 2016.

Upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, PrilogaIV. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo u lemovima za električne kontakte senzora za mjerenje topline u određenim uređajima (C(2016)02205 - 2016/2672(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 19. travnja 2016.

Upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 153/2013 u vezi s vremenskim okvirima za razdoblje likvidacije koje treba uzeti u obzir za različite vrste financijskih instrumenata (C(2016)02302 - 2016/2674(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 21. travnja 2016.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

Nacrt delegiranog akta kojemu je produžen rok za ulaganje prigovora:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se pobliže određuju sadržaj planova oporavka, planova sanacije i planova sanacije grupe, minimalni kriteriji koje nadležno tijelo treba procijeniti u pogledu planova oporavka i planova oporavka grupe, uvjeti za financijsku potporu grupe, zahtjevi za neovisne procjenitelje, ugovorno priznavanje ovlasti otpisa i konverzije, postupci i sadržaj zahtjeva u pogledu obavješćivanja i obavijesti o suspenziji te operativno funkcioniranje sanacijskih kolegija C(2016)01691 - 2016/2627(DEA)

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 23. ožujka 2016.

Produženje roka za ulaganje prigovora: 1 mjesec na zahtjev Vijeća.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti