Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 27 aprilie 2016 - Bruxelles

11. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Următoarele proiecte de acte delegate au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei (C(2016)02120 - 2016/2670(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, și anume 15 aprilie 2016

retrimis fond: AGRI

- Decizia delegată a Comisiei de modificare a anexei III la Decizia nr. 466/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii, în ceea ce privește Belarus (C(2016)02164 - 2016/2669(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, și anume 15 aprilie 2016

retrimis fond: BUDG

- Directiva delegată a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului, în ceea ce privește o derogare pentru anozii de cadmiu din celulele Hersch ale anumitor senzori de oxigen utilizați în instrumentele industriale de monitorizare și control (C(2016)02202 - 2016/2671(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, și anume 19 aprilie 2016

retrimis fond: ENVI

- Directiva delegată a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului, în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din aliajele de lipit ale contactelor electrice ale senzorilor de temperatură din anumite dispozitive (C(2016)02205 - 2016/2672(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, și anume 19 aprilie 2016

retrimis fond: ENVI

- Regulament delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 153/2013 cu privire la orizonturile de timp pentru perioada de lichidare, care trebuie avute în vedere pentru diferitele clase de instrumente financiare (C(2016)02302 - 2016/2674(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii, și anume 21 aprilie 2016

retrimis fond: ECON

Proiect de act delegat pentru care s-a prelungit termenul pentru formularea de obiecțiuni:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare care precizează conținutul planurilor de redresare, al planurilor de rezoluție și al planurilor de rezoluție a grupului, criteriile minime pe care autoritatea competentă trebuie să le examineze în ceea ce privește planurile de redresare și planurile de redresare a grupului, condițiile de acordare a sprijinului financiar intragrup, cerințele privind evaluatorii independenți, recunoașterea contractuală a competențelor de reducere a valorii contabile și de conversie, procedurile și conținutul cerințelor de notificare și ale avizului de suspendare și funcționarea operațională a colegiilor de rezoluție C(2016)01691 - 2016/2627(DEA)

Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii, și anume 23 martie 2016

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: o lună, la cererea Consiliului.

retrimis fond: ECON

Aviz juridic - Politica de confidențialitate