Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 27 април 2016 г. - Брюксел

13. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Внесени са следните въпроси с искане за устен отговор от членовете на Парламента (член 128 от Правилника за дейността):

— (O-000027/2016), зададен от Pavel Svoboda, от името на комисията JURI, и Cecilia Wikström, от името на комисията PETI, към Съвета: Защита на висшите интереси на детето (в трансграничен план) в Европа (2016/2665(RSP)) (B8-0359/2016)

— (O-000028/2016), зададен от Pavel Svoboda, от името на комисията JURI, и Cecilia Wikström, от името на комисията PETI, към Комисията: Защита на висшите интереси на детето (в трансграничен план) в Европа (2016/2665(RSP)) (B8-0360/2016)

— (O-000063/2016), зададен от Elena Valenciano, от името на комисията AFET, и Linda McAvan, от името на комисията DEVE, към Съвета: Нападенията над болници и училища като нарушения на международното хуманитарно право (2016/2662(RSP)) (B8-0361/2016)

Правна информация - Политика за поверителност