Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 27. aprill 2016 - Brüssel

13. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 128):

— (O-000027/2016), mille esitas(id) Pavel Svoboda JURI-komisjoni nimel ja Cecilia Wikström PETI-komisjoni nimel nõukogule: Lapse huvide (piiriülene) kaitse Euroopas (2016/2665(RSP)) (B8-0359/2016)

— (O-000028/2016), mille esitas(id) Pavel Svoboda JURI- komisjoni nimel ja Cecilia Wikström PETI-komisjoni nimel komisjonile: Lapse huvide (piiriülene) kaitse Euroopas (2016/2665(RSP)) (B8-0360/2016)

— (O-000063/2016), mille esitas(id) Elena Valenciano AFET-komisjoni nimel ja Linda McAvan DEVE-komisjoni nimel nõukogule: Haiglate ja koolide ründamine kui rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumine (2016/2662(RSP)) (B8-0361/2016)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika