Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 27. travnja 2016. - Bruxelles

13. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Zastupnici su podnijeli sljedeća pitanja za usmeni odgovor (članak 128. Poslovnika):

— (O-000027/2016) koje su postavili Pavel Svoboda, u ime Odbora JURI, i Cecilia Wikström, u ime Odbora PETI, Vijeću: Prekogranična zaštita najboljeg interesa djeteta u Europi (2016/2665(RSP)) (B8-0359/2016)

— (O-000028/2016) koje su postavili Pavel Svoboda, u ime Odbora JURI, i Cecilia Wikström, u ime Odbora PETI, Komisiji: Prekogranična zaštita najboljeg interesa djeteta u Europi (2016/2665(RSP)) (B8-0360/2016)

— (O-000063/2016) koje su postavile Elena Valenciano, u ime Odbora AFET i Linda McAvan, u ime Odbora DEVE, Vijeću: Napadi na bolnice i škole kao povrede međunarodnoga humanitarnoga prava (2016/2662(RSP)) (B8-0361/2016)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti