Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 27 april 2016 - Brussel

13. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord zijn door de leden ingediend (artikel 128 van het Reglement):

— (O-000027/2016) van Pavel Svoboda, namens de Commissie JURI, en Cecilia Wikström, namens de Commissie PETI, aan de Raad: Bescherming (over de grenzen heen) van de belangen van kinderen in Europa (2016/2665(RSP)) (B8-0359/2016)

— (O-000028/2016) van Pavel Svoboda, namens de Commissie JURI, en Cecilia Wikström, namens de Commissie PETI, aan de Commissie: Bescherming (over de grenzen heen) van de belangen van kinderen in Europa (2016/2665(RSP)) (B8-0360/2016)

— (O-000063/2016) van Elena Valenciano, namens de Commissie AFET en Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, aan de Raad: Aanvallen op ziekenhuizen en scholen (schendingen van het internationaal humanitair recht) (2016/2662(RSP)) (B8-0361/2016)

Juridische mededeling - Privacybeleid