Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 27 aprilie 2016 - Bruxelles

13. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputații au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

— (O-000027/2016) adresată de Pavel Svoboda, în numele Comisiei JURI, și Cecilia Wikström, în numele Comisiei PETI, Consiliului: Protejarea interesului superior al copilului (la nivel transfrontalier) în Europa (2016/2665(RSP)) (B8-0359/2016)

— (O-000028/2016) adresată de Pavel Svoboda, în numele Comisiei JURI, și Cecilia Wikström, în numele Comisiei PETI, Comisiei: Protejarea interesului superior al copilului (la nivel transfrontalier) în Europa (2016/2665(RSP)) (B8-0360/2016)

— (O-000063/2016) adresată de Elena Valenciano, în numele Comisiei AFET și Linda McAvan, în numele Comisiei DEVE, Consiliului: Atacurile asupra spitalelor și școlilor, încălcări ale dreptului internațional umanitar (2016/2662(RSP)) (B8-0361/2016)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate