Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 27. dubna 2016 - Brusel

14. Předložení dokumentů

Parlamentní výbory předložily tyto zprávy:

- Zpráva o rovnosti žen a mužů a zlepšování postavení žen v digitálním věku (2015/2007(INI)) - výbor FEMM - Zpravodajka: Terry Reintke (A8-0048/2016)

- Zpráva o pracovnicích v domácnosti a pečovatelkách v EU (2015/2094(INI)) - výbor FEMM - Zpravodajka: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016)

- * Zpráva k doporučení pro rozhodnutí Rady o přistoupení Chorvatské republiky k úmluvě ze dne 18. prosince 1997 o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními správami, vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (COM(2015)0556 - C8-0376/2015 - 2015/0261(NLE)) - výbor IMCO - Zpravodajka: Liisa Jaakonsaari (A8-0054/2016)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 768/2005, kterým se zřizuje Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu (COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)) - výbor PECH - Zpravodaj: Alain Cadec (A8-0068/2016)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o výrobě, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv a o zrušení směrnice Rady 90/167/EHS (COM(2014)0556 - C8-0143/2014 - 2014/0255(COD)) - výbor AGRI - Zpravodajka: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení cestovních víz a o změně Úmluvy k provedení Schengenské dohody a nařízení (ES) č. 562/2006 a (ES) č. 767/2008 (COM(2014)0163 - C7-0135/2014 - 2014/0095(COD)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Brice Hortefeux (A8-0079/2016)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 2014: výkonnost, finanční řízení a kontrola (2015/2205(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0080/2016)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 (dříve společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva) na rozpočtový rok 2014 (2015/2200(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2014 (2015/2164(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0082/2016)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík na rozpočtový rok 2014 (2015/2201(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2014 (2015/2170(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0084/2016)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2014 (2015/2187(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0085/2016)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2014 (2015/2176(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0086/2016)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů na rozpočtový rok 2014 (2015/2191(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0087/2016)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské policejní akademie na rozpočtový rok 2014 (2015/2180(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0088/2016)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2014 (2015/2197(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2014 (2015/2188(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0090/2016)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2014 (2015/2189(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0091/2016)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2014 (2015/2199(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2014 (2015/2192(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0093/2016)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky na rozpočtový rok 2014 (2015/2198(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2014 (2015/2175(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0095/2016)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2014 (2015/2190(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0096/2016)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2014 (2015/2196(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2014 (2015/2178(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0098/2016)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) na rozpočtový rok 2014 (2015/2172(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0099/2016)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2014 (2015/2168(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0100/2016)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl II – Evropská rada a Rada (2015/2156(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2014 (2015/2174(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0102/2016)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2014 (2015/2177(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0103/2016)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2014 (2015/2183(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0104/2016)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2014 (2015/2167(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0105/2016)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2014 (2015/2179(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0106/2016)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl V – Účetní dvůr (2015/2158(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2014 (2015/2166(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0108/2016)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů (2015/2162(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Monica Macovei (A8-0109/2016)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2014 (2015/2185(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0110/2016)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl VI - Evropský hospodářský a sociální výbor (2015/2159(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2014 (2015/2182(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0112/2016)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ENIAC na rozpočtový rok 2014 (2015/2202(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2014 (2015/2171(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0114/2016)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie na rozpočtový rok 2014 (2015/2181(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0115/2016)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropská nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2014 (2015/2173(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0116/2016)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2014 (2015/2193(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0117/2016)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2014 (2015/2184(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0118/2016)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ECSEL (původně společný podnik ENIAC a společný podnik Artemis) na rozpočtový rok 2014 (2015/2204(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2014 (2015/2165(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0120/2016)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv (2015/2161(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského policejního úřadu (Europol) na rozpočtový rok 2014 (2015/2186(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0122/2016)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl IV – Soudní dvůr (2015/2157(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva na rozpočtový rok 2014 (2015/2195(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0124/2016)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, nařízení (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu a nařízení (EU) č. 909/2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů, pokud jde o některá data (COM(2016)0057 - C8-0027/2016 - 2016/0034(COD)) - výbor ECON - Zpravodaj: Markus Ferber (A8-0125/2016)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o některá data (COM(2016)0056 - C8-0026/2016 - 2016/0033(COD)) - výbor ECON - Zpravodaj: Markus Ferber (A8-0126/2016)

- Zpráva o zvláštních zprávách Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2014 (2015/2206(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Martina Dlabajová (A8-0127/2016)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady, jménem Evropské unie a jejích členských států, o uzavření protokolu, kterým se mění Dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (12227/2014 - C8-0035/2015 - 2014/0134(NLE)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Francisco Assis (A8-0128/2016)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie a jejích členských států, Protokolu, kterým se mění Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a vládou Státu Izrael na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (12265/2014 - C8-0102/2015 - 2014/0187(NLE)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Francisco Assis (A8-0129/2016)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl VII – Výbor regionů (2015/2160(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Monica Macovei (A8-0132/2016)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2014 (2015/2194(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0133/2016)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2014 (2015/2169(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0134/2016)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl I – Evropský parlament (2015/2155(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Markus Pieper (A8-0135/2016)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost (2015/2163(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu osmého, devátého, desátého a jedenáctého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2014 (2015/2203(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Claudia Schmidt (A8-0137/2016)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl III – Komise a výkonné agentury (2015/2154(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Martina Dlabajová (A8-0140/2016)

- Zpráva Přístup veřejnosti k dokumentům (čl. 116 odst. 7) v letech 2014–2015 (2015/2287(INI)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Laura Ferrara (A8-0141/2016)

- Zpráva o žádosti, aby byl Bolesław G. Piecha zbaven imunity (2015/2339(IMM)) - výbor JURI - Zpravodaj: Gilles Lebreton (A8-0152/2016)

Právní upozornění - Ochrana soukromí