Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 27. travnja 2016. - Bruxelles

14. Podnošenje dokumenata

Odbori su podnijeli sljedeća izvješća:

- Izvješće o jednakosti spolova i osnaživanju žena u digitalnom dobu (2015/2007(INI)) - FEMM - izvjestiteljica: Terry Reintke (A8-0048/2016)

- Izvješće o radnicama i njegovateljicama u kućanstvu u EU-u (2015/2094(INI)) - FEMM - izvjestiteljica: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016)

- * Izvješće o Preporuci za odluku Vijeća o pristupanju Hrvatske Konvenciji od 18. prosinca 1997., sastavljenoj na temelju članka K.3. Ugovora o Europskoj uniji, o uzajamnoj pomoći i suradnji među carinskim upravama (COM(2015)0556 - C8-0376/2015 - 2015/0261(NLE)) - IMCO - izvjestiteljica: Liisa Jaakonsaari (A8-0054/2016)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 768/2005 o osnivanju Agencije za kontrolu ribarstva Zajednice (COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)) - PECH - izvjestitelj: Alain Cadec (A8-0068/2016)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o proizvodnji, stavljanju na tržište i uporabi hrane za životinje s dodanim lijekovima i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/167/EEZ (COM(2014)0556 - C8-0143/2014 - 2014/0255(COD)) - AGRI - izvjestiteljica: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi vize za privremeni boravak i izmjeni Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma te Uredbi (EZ) br. 562/2006 i (EZ) br. 767/2008 (COM(2014)0163 - C7-0135/2014 - 2014/0095(COD)) - LIBE - izvjestitelj: Brice Hortefeux (A8-0079/2016)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna agencija Europske unije za financijsku godinu za financijsku godinu 2014.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor (2015/2205(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0080/2016)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 (bivšeg Zajedničkog poduzeća za provedbu zajedničke tehnološke inicijative za inovativne lijekove) za financijsku godinu 2014. (2015/2200(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za razvoj strukovnog obrazovanja za financijsku godinu 2014. (2015/2164(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0082/2016)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik za financijsku godinu 2014. (2015/2201(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2014. (2015/2170(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0084/2016)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2014. (2015/2187(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0085/2016)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2014. (2015/2176(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0086/2016)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2014. (2015/2191(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0087/2016)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske policijske akademije za financijsku godinu 2014. (2015/2180(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0088/2016)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2014. (2015/2197(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2014. (2015/2188(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0090/2016)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2014. (2015/2189(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0091/2016)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2014. (2015/2199(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2014. (2015/2192(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0093/2016)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća „Clean Sky” za financijsku godinu 2014. (2015/2198(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2014. (2015/2175(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0095/2016)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2014. (2015/2190(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0096/2016)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2014. (2015/2196(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2014. (2015/2178(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0098/2016)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Eurojusta za financijsku godinu 2014. (2015/2172(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0099/2016)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2014. (2015/2168(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0100/2016)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće (2015/2156(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2014. (2015/2174(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0102/2016)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2014. (2015/2177(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0103/2016)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2014. (2015/2183(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0104/2016)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2014. (2015/2167(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0105/2016)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2014. (2015/2179(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0106/2016)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio V. – Revizorski sud (2015/2158(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2014. (COM(2015/2166(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0108/2016)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka (2015/2162(DEC)) - CONT - izvjestiteljica: Monica Macovei (A8-0109/2016)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2014. (2015/2185(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0110/2016)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor (2015/2159(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2014. (2015/2182(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0112/2016)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2014. (2015/2202(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za lijekove za financijsku godinu 2014. (2015/2171(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0114/2016)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije za financijsku godinu 2014. (2015/2181(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0115/2016)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2014. (2015/2173(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0116/2016)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2014. (2015/2193(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0117/2016)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2014. (2015/2184(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0118/2016)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ECSEL (bivših zajedničkih poduzeća ENIAC i ARTEMIS) za financijsku godinu 2014. (2015/2204(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2014. ( 2015/2165(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0120/2016)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014.., dio VIII. – Europski ombudsman (2015/2161(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2014. (2015/2186(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0122/2016)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio IV. – Sud (2015/2157(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde za financijsku godinu 2014. (2015/2195(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0124/2016)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 600/2014 o tržištima financijskih instrumenata, Uredbe (EU) br. 596/2014 o zlouporabi tržišta i Uredbe (EU) br. 909/2014 o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira u pogledu određenih datuma (COM(2016)0057 - C8-0027/2016 - 2016/0034(COD)) - ECON - izvjestitelj: Markus Ferber (A8-0125/2016)

- ***I Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištima financijskih instrumenata u pogledu određenih datuma (COM(2016)0056 - C8-0026/2016 - 2016/0033(COD)) - ECON - izvjestitelj: Markus Ferber (A8-0126/2016)

- Izvješće o tematskim izvješćima Revizorskog suda u kontekstu razrješnice Komisiji za financijsku godinu 2014. (2015/2206(DEC)) - CONT - izvjestiteljica: Martina Dlabajová (A8-0127/2016)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola o izmjeni Sporazuma o zajedničkom zračnom prostoru između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (12227/2014 - C8-0035/2015 - 2014/0134(NLE)) - TRAN - izvjestitelj: Francisco Assis (A8-0128/2016)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije i njezinih država članica, Protokola o izmjeni Euro-mediteranskog sporazuma o zrakoplovstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i vlade Države Izraela, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (12265/2014 - C8-0102/2015 - 2014/0187(NLE)) - TRAN - izvjestitelj: Francisco Assis (A8-0129/2016)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio VII. – Odbor regija (2015/2160(DEC)) - CONT - izvjestiteljica: Monica Macovei (A8-0132/2016)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2014. (2015/2194(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0133/2016)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2014. (2015/2169(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0134/2016)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio I. – Europski parlament (2015/2155(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Markus Pieper (A8-0135/2016)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio X. – Europska služba za vanjsko djelovanje (2015/2163(DEC)) - CONT - izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna osmog, devetog, desetog i jedanaestog Europskog razvojnog fonda za financijsku godinu 2014. (2015/2203(DEC)) - CONT - izvjestiteljica: Claudia Schmidt (A8-0137/2016)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio III. – Komisija i izvršne agencije (2015/2154(DEC)) - CONT - izvjestiteljica: Martina Dlabajová (A8-0140/2016)

- Izvješće o javnom pristupu dokumentima (članak 116. stavak 7. Poslovnika) za 2014. i 2015. (2015/2287(INI)) - LIBE - izvjestiteljica: Laura Ferrara (A8-0141/2016)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Boleslawu G. Piechi (2015/2339(IMM)) - JURI - izvjestitelj: Gilles Lebreton (A8-0152/2016)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti