Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
L-Erbgħa, 27 ta' April 2016 - Brussell

14. Dokumenti mressqa

Il-kumitati parlamentari ressqu r-rapporti segwenti:

- Rapport dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-għoti ta' setgħa lin-nisa fl-era diġitali (2015/2007(INI)) - Kumitat FEMM - Rapporteur: Terry Reintke (A8-0048/2016)

- Rapport dwar il-ħaddiema domestiċi nisa u n-nisa li jaħdmu fis-settur tal-kura fl-UE (2015/2094(INI)) - Kumitat FEMM - Rapporteur: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016)

- * Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Konvenzjoni tat-18 ta' Diċembru 1997, magħmula fuq il-bażi tal-Artikolu K.3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, fuq assistenza reċiproka u kooperazzjoni bejn l-amministrazzjonijiet doganali (COM(2015)0556 - C8-0376/2015 - 2015/0261(NLE)) - Kumitat IMCO - Rapporteur: Liisa Jaakonsaari (A8-0054/2016)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 768/2005 li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)) - Kumitat PECH - Rapporteur: Alain Cadec (A8-0068/2016)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-manifattura, it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' għalf medikat u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 90/167/KEE (COM(2014)0556 - C8-0143/2014 - 2014/0255(COD)) - Kumitat AGRI - Rapporteur: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016)

- ***I Rapport dwar il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi viża itineranti u li jemenda l-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta' Schengen u r-Regolamenti (KE) Nru 562/2006 u (KE) Nru 767/2008 (COM(2014)0163 - C7-0135/2014 - 2014/0095(COD)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Brice Hortefeux (A8-0079/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014: prestazzjoni, ġestjoni finanzajrja u kontroll (2015/2205(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0080/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 (li qabel kienet tissejjaħ l-Impriża Konġunta għall-implimentazzjoni tal-Inizjattiva Teknoloġika Konġunta dwar il-Mediċini Innovattivi) għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2200(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta’ Taħriġ Vokazzjonali għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2164(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0082/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2201(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2170(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0084/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2187(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0085/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2176(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0086/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2191(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0087/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2180(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0088/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta SESAR għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2197(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Bankarja Ewropea għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2188(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0090/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2189(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0091/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta ARTEMIS għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2199(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2192(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0093/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Clean Sky għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2198(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2175(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0095/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2190(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0096/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2196(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Networks u l-Informazzjoni għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2178(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0098/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja (Eurojust) tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2172(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0099/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2168(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0100/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (2015/2156(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2174(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0102/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2177(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0103/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2183(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0104/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2167(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0105/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2179(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0106/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima V – Il-Qorti tal-Awdituri (2015/2158(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2166(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0108/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima IX – Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (2015/2162(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Monica Macovei (A8-0109/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2185(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0110/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima VI – Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (2015/2159(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-GNSS Ewropea għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2182(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0112/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta ENIAC għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2202(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2171(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0114/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2181(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0115/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2173(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0116/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2193(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0117/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2184(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0118/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta ECSEL (li qabel kienet tissejjaħ l-Impriża Konġunta ENIAC u l-Impriża Konġunta Artemis) għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2204(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2165(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0120/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima VIII – L-Ombudsman Ewropew (2015/2161(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2186(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0122/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima IV – Il-Qorti tal-Ġustizzja (2015/2157(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2195(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0124/2016)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 600/2014 dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji, ir-Regolament (UE) Nru 596/2014 dwar l-abbuż tas-suq u r-Regolament (UE) Nru 909/2014 dwar titjib fis-saldu tat-titoli fl-Unjoni Ewropea u dwar depożitorji ċentrali tat-titoli fir-rigward ta' ċerti dati (COM(2016)0057 - C8-0027/2016 - 2016/0034(COD)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Markus Ferber (A8-0125/2016)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2014/65/UE dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji fir-rigward ta' ċerti dati (COM(2016)0056 - C8-0026/2016 - 2016/0033(COD)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Markus Ferber (A8-0126/2016)

- Rapport dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2206(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0127/2016)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, ta' Protokoll li jemenda l-Ftehim dwar l-Ispazju Komuni tal-Avjazzjoni bejn l-UE u l-Istati Membri tagħha minn naħa waħda, u l-Ġeorġja min-naħa l-oħra, biex tittieħed inkunsiderazzjoni l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-UE (12227/2014 - C8-0035/2015 - 2014/0134(NLE)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Francisco Assis (A8-0128/2016)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-iffirmar, f'isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, tal-Protokoll li jemenda l-Ftehim Ewro-Mediterranju dwar l-Avjazzjoni, bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha minn naħa, u l-Gvern tal-Istat tal-Iżrael min-naħa l-oħra, sabiex tittieħed inkonsiderazzjoni l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea (12265/2014 - C8-0102/2015 - 2014/0187(NLE)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Francisco Assis (A8-0129/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima VII – Il-Kumitat tar-Reġjuni (2015/2160(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Monica Macovei (A8-0132/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2194(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0133/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2169(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0134/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima I - Il-Parlament Ewropew (2015/2155(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Markus Pieper (A8-0135/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima X – Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (2015/2163(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tat-tmien, tad-disa', tal-għaxar u tal-ħdax-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2014 (2015/2203(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Claudia Schmidt (A8-0137/2016)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi (2015/2154(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0140/2016)

- Rapport dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti (l-Artikolu 116(7) tar-Regoli ta' Proċedura) għas-snin 2014-2015 (2015/2287(INI)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0141/2016)

- Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Bolesław G. Piecha (2015/2339(IMM)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Gilles Lebreton (A8-0152/2016)

Avviż legali - Politika tal-privatezza