Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 27 april 2016 - Brussel

14. Ingekomen stukken

De volgende verslagen zijn ontvangen van de parlementaire commissies:

- Verslag over gendergelijkheid en het versterken van de positie van de vrouw in het digitale tijdperk (2015/2007(INI)) - commissie FEMM - Rapporteur: Terry Reintke (A8-0048/2016)

- Verslag over vrouwen die als huishoudelijk personeel en als verzorger werken in de EU (2015/2094(INI)) - commissie FEMM - Rapporteur: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016)

- * Verslag over een aanbeveling voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Overeenkomst van 18 december 1997, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen douaneadministraties (COM(2015)0556 - C8-0376/2015 - 2015/0261(NLE)) - commissie IMCO - Rapporteur: Liisa Jaakonsaari (A8-0054/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 768/2005 van de Raad tot oprichting van een Communautair Bureau voor visserijcontrole (COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)) - commissie PECH - Rapporteur: Alain Cadec (A8-0068/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de productie, het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders met medicinale werking en tot intrekking van Richtlijn 90/167/EEG van de Raad (COM(2014)0556 - C8-0143/2014 - 2014/0255(COD)) - commissie AGRI - Rapporteur: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een rondreisvisum en tot wijziging van de Schengenuitvoeringsovereenkomst en van de Verordeningen (EG) nr. 562/2006 en (EG) nr. 767/2008 (COM(2014)0163 - C7-0135/2014 - 2014/0095(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Brice Hortefeux (A8-0079/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014: prestaties, financieel beheer en controle (2015/2205(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0080/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 (voormalige Gemeenschappelijke Onderneming voor de uitvoering van het gezamenlijk technologie-initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen) voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2200(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2164(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0082/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2201(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2170(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0084/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2187(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0085/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2176(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0086/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2191(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0087/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politieacademie voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2180(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0088/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2197(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Bankautoriteit voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2188(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0090/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2189(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0091/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Artemis voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2199(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2192(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0093/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2198(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2175(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0095/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor effecten en markten voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2190(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0096/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2196(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2178(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0098/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust) voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2172(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0099/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2168(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0100/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling II – Europese Raad en Raad (2015/2156(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2174(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0102/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2177(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0103/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Communautair Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2183(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0104/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2167(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0105/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2179(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0106/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling V - Rekenkamer (2015/2158(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2166(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0108/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling IX - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (2015/2162(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Monica Macovei (A8-0109/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2185(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0110/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling VI - Europees Economisch en Sociaal Comité (2015/2159(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europese GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2182(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0112/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Eniac voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2202(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2171(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0114/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2181(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0115/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2173(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0116/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2193(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0117/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2184(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0118/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel (voormalige Gemeenschappelijke Onderneming Eniac en Gemeenschappelijke Onderneming Artemis) voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2204(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2165(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0120/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling VIII - Europese Ombudsman (2015/2161(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politiedienst (Europol) voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2186(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0122/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling IV - Hof van Justitie (2015/2157(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2195(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0124/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 600/2014 betreffende markten in financiële instrumenten, Verordening (EU) nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik en Verordening (EU) nr. 909/2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie en betreffende centrale effectenbewaarinstellingen, wat bepaalde data betreft (COM(2016)0057 - C8-0027/2016 - 2016/0034(COD)) - commissie ECON - Rapporteur: Markus Ferber (A8-0125/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten, wat bepaalde data betreft (COM(2016)0056 - C8-0026/2016 - 2016/0033(COD)) - commissie ECON - Rapporteur: Markus Ferber (A8-0126/2016)

- Verslag over de speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2206(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0127/2016)

- *** Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van een protocol tot wijziging van de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (12227/2014 - C8-0035/2015 - 2014/0134(NLE)) - commissie TRAN - Rapporteur: Francisco Assis (A8-0128/2016)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van een Protocol tot wijziging van de Euromediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de regering van de Staat Israël, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (12265/2014 - C8-0102/2015 - 2014/0187(NLE)) - commissie TRAN - Rapporteur: Francisco Assis (A8-0129/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling VII – Comité van de Regio's (2015/2160(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Monica Macovei (A8-0132/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2194(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0133/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2169(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0134/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling I – Europees Parlement (2015/2155(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Markus Pieper (A8-0135/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling X - Europese Dienst voor extern optreden (2015/2163(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het achtste, negende, tiende en elfde Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2203(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Claudia Schmidt (A8-0137/2016)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen (2015/2154(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0140/2016)

- Verslag over de publieke toegankelijkheid van documenten (artikel 116, lid 7) voor de periode 2014-2015 (2015/2287(INI)) - commissie LIBE - Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0141/2016)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Bolesław G. Piecha (2015/2339(IMM)) - commissie JURI - Rapporteur: Gilles Lebreton (A8-0152/2016)

Juridische mededeling - Privacybeleid