Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 27. dubna 2016 - Brusel

15. Plán práce
CRE

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání druhého dubnového plenárního zasedání (PE 579.940/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 152 jednacího řádu):

Středa

Žádost skupiny S&D, aby byla na pořad jednání zařazena rozprava o statusu tržního hospodářství přiznaném Číně. Na závěr rozpravy by byly předloženy návrhy usnesení, o kterých by se hlasovalo na prvním květnovém dílčím zasedání.

Vystoupili: Gianni Pittella za skupinu S&D s odůvodněním žádosti, David Borrelli za skupinu EFDD, který žádost podpořil, Daniel Caspary proti žádosti, Philippe Lamberts s návrhem, aby se rozprava i hlasování konaly během prvního květnového dílčího zasedání, Gianni Pittella a David Borrelli, aby tento návrh podpořili, a Manfred Weber s žádostí, aby byla záležitost postoupena Konferenci předsedů (předseda vyzval poslance, aby mu postoupili žádost, aby v rámci přípravy nadcházejícího pořadu jednání předložil Konferenci předsedů doporučení v této věci).

Žádost skupiny S&D, aby byla na pořad jednání zařazena rozprava o nedávném vývoji v Polsku a jeho dopadu na základní práva.

Vystoupili: Enrique Guerrero Salom za skupinu S&D s odůvodněním žádosti, Malin Björk ve prospěch žádosti, Ryszard Antoni Legutko proti žádosti, Sophia in 't Veld s žádostí, aby se rozprava konala na nadcházejícím dílčím zasedání a nejpozději během červnového dílčího zasedání, a Esteban González Pons, aby vyjádřil nesouhlas s konáním nové rozpravy předtím, než Komise oznámí změny, ke kterým v Polsku došlo (jelikož Enrique Guerrero Salom souhlasil s návrhem, který předložila Sophia in 't Veld, předseda oznámil, že na příští schůzi Konference předsedů bude předložena žádost v této věci).

Čtvrtek

Předseda se souhlasem politických skupin navrhl, aby byly do hlasování zařazeny zpráva Lebreton o žádosti, aby byl Bolesław G. Piecha zbaven imunity (A8-0152/2016), a žádost výboru EMPL o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem ohledně evropského pilíře sociálních práv v návaznosti na sdělení Komise COM(2016)0127 ze dne 8. března 2016.

Parlament návrh schválil.

Plán práce byl tímto schválen.

Vystoupil Fabio Massimo Castaldo, aby na základě článků 22 a 141 jednacího řádu požádal předsedu Parlamentu, aby u Soudního dvora Evropské unie podal žalobu na neplatnost dohody ze dne 19. března 2016 mezi EU a Tureckem (předseda vzal žádost na vědomí).

Právní upozornění - Ochrana soukromí