Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. április 27., Szerda - Brüsszel

15. Ügyrend
CRE

Kiosztották a avril -i és II-i plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 579.940/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 152. cikke):

Szerda

Az S&D képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy a napirendre vegyék fel a Kína piacgazdasági státuszáról szóló vitát, melyet állásfoglalási indítványok benyújtásával zárnak le, és a melyekről a májusi I. plenáris ülés során fognak szavazni.

Felszólal Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérést, David Borrelli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki egyetért a kéréssel, Daniel Caspary, aki ellenzi azt, Philippe Lamberts, aki azt javasolja, hogy a vitára és a szavazásra a májusi I. plenáris ülésen kerüljön sor, Gianni Pittella és David Borrelli akik támogatják ezt a javaslatot, és Manfred Weber, aki kéri, hogy a kérdést terjesszék az Elnökök Értekezlete elé (az elnök felkéri a képviselőket, hogy kérjék meg őt arra, hogy tegyen ajánlást az Elnökök Értekezletének a következő napirendtervezet összeállítása keretében).

Az S&D képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy a napirendre vegyék fel a közelmúltbeli lengyelországi eseményekről és azoknak az alapvető emberi jogokra gyakorolt hatásáról szóló vitát.

Felszólal Enrique Guerrero Salom, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérést, Malin Björk, aki támogatja a kérést, Ryszard Antoni Legutko, aki ellenzi a kérést, Sophia in 't Veld, aki kéri, hogy a vitára a következő vagy legkésőbb a júniusi plenáris ülésen kerüljön sor, valamint Esteban González Pons, aki ellenzi hogy újabb vitát tartsanak azt megelőzően, hogy a Bizottság közölte volna, hogy változás következett be a lengyelországi helyzetben (mivel Enrique Guerrero Salom beleegyezett Sophia in 't Veld javaslatába, az elnök jelzi, hogy erre vonatkozóan kérést fognak terjeszteni az Elnökök Értekezlete elé, annak következő ülése alkalmával).

Csütörtök

A képviselőcsoportokkal egyetértésben az elnök azt javasolja, hogy tűzzék a szavazások órájának napirendjére a Bolesław G. Piecha képviselői mentelmi jogának felfüggesztéséről szóló Lebreton-jelentést (A8-0152/2016) és az EMPL bizottság azon kérését, hogy konzultáljanak az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal a szociális jogok európai pillérének tárgyában.

A Parlament jóváhagyja a javaslatot.

Az ügyrendet megállapítják.

Felszólal Fabio Massimo Castaldo, az eljárási szabályzat 22. és 141. cikke alapján, azt kérve a Parlamenttől, hogy nyújtsanak be keresetet az Európai Unió Bírósága elé az EU és Törökország közötti 2016. március 19-i megállapodás érvénytelenítésére vonatkozóan (az elnök tudomásul veszi a kérést).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat