Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2016. gada 27. aprīlis - Brisele

15. Darba kārtība
CRE

Bija izdalīts aprīļa otrās sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 581.425/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 152. pants).

Trešdiena

S&D grupas pieprasījums darba kārtībā iekļaut debates par Ķīnas kā tirgus ekonomikas statusu, to noslēgumā iesniedzot rezolūcijas priekšlikumus, par kuriem tiktu balsots maija pirmajā sesijā.

Uzstājās Gianni Pittella S&D grupas vārdā, pamatojot šo pieprasījumu, David Borrelli EFDD grupas vārdā, atbalstot šo pieprasījumu, Daniel Caspary, iebilstot pret šo pieprasījumu, Philippe Lamberts, lai ierosinātu gan debates, gan balsošanu rīkot maija pirmajā sesijā, Gianni Pittella un David Borrelli, atbalstot šo priekšlikumu, un Manfred Weber, lai pieprasītu nodot šo jautājumu Priekšsēdētāju konferencei (priekšsēdētājs aicināja deputātus iesniegt pieprasījumu, lai viņš to kā ierosinājumu nodotu Priekšsēdētāju konferencei saistībā ar nākamās sesijas darba kārtības sagatavošanu).

S&D grupas pieprasījums darba kārtībā iekļaut debates par nesenajiem notikumiem Polijā un to ietekmi uz pamattiesībām.

Uzstājās Enrique Guerrero Salom S&D grupas vārdā, pamatojot šo pieprasījumu, Malin Björk, atbalstot šo pieprasījumu, Ryszard Antoni Legutko, iebilstot pret šo pieprasījumu, Sophia in 't Veld, lai pieprasītu debates rīkot nākamajā sesijā vai vēlāk, proti, jūnija sesijā, un Esteban González Pons, lai iebilstu pret jaunu debašu rīkošanu, kamēr Komisija nav informējusi par situācijas izmaiņām Polijā (tā kā Enrique Guerrero Salom piekrita Sophia in 't Veld priekšlikumam, priekšsēdētājs norādīja, ka nākamajā Priekšsēdētāju konferences sanāksmē šajā sakarībā tiks iesniegts pieprasījums).

Ceturtdiena

Pēc saskaņošanas ar politiskajām grupām priekšsēdētājs ierosināja iekļaut balsošanas laikā G. Lebreton ziņojumu par Bolesław G. Piecha imunitātes atcelšanu (A8-0152/2016) un EMPL komitejas pieprasījumu apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo komiteju par Eiropas sociālo tiesību pīlāru, ņemot vērā Komisijas 2016. gada 8. marta paziņojumu COM(2016)0127.

Parlaments atbalstīja priekšlikumu.

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.

Saskaņā ar Reglamenta 22. un 141. pantu uzstājās Fabio Massimo Castaldo, pieprasot, lai Parlaments iesniedz Eiropas Savienības Tiesā prasību anulēt 2016. gada 19. marta nolīgumu starp ES un Turciju (priekšsēdētājs to pieņēma zināšanai).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika