Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 27 aprilie 2016 - Bruxelles

15. Ordinea lucrărilor
CRE

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședințelor plenare din aprilie II (PE 579.940/PDJO) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 152 din Regulamentul de procedură):

Miercuri

Cerere a Grupului S&D de înscriere pe ordinea de zi a unei dezbateri privind statutul economiei de piață din China, încheiată prin depunerea de propuneri de rezoluții care să fie supuse la vot în cursul perioadei de sesiune mai I.

Au intervenit Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, care a motivat cererea, David Borrelli, în numele Grupului EFDD, care s-a alăturat cererii, Daniel Caspary, care s-a opus cererii, Philippe Lamberts, pentru a propune ca dezbaterea și votul să aibă loc în perioada de sesiune mai I, Gianni Pittella și David Borrelli, pentru a se alătura acestei propuneri, și Manfred Weber, pentru a solicita sesizarea Conferinței președinților cu privire la această chestiune (Președintele a invitat deputații să-i ceară să adreseze o recomandare Conferinței președinților în momentul stabilirii următorului proiect de ordine de zi).

Cerere a Grupului S&D de înscriere pe ordinea de zi a unei dezbateri privind evoluțiile recente din Polonia și impactul lor asupra drepturilor fundamentale.

Au intervenit Enrique Guerrero Salom, în numele Grupului S&D, care a motivat cererea, Malin Björk, care a sprijinit cererea, Ryszard Antoni Legutko, care s-a opus cererii, Sophia in 't Veld, care a cerut ca dezbaterea să aibă loc în cursul următoarei perioade de sesiune sau cel mai târziu în cursul perioadei de sesiune din iunie, și Esteban González Pons, pentru a se opune organizării unei dezbateri înaintea comunicării de către Comisie a schimbării situației din Polonia (dat fiind că Enrique Guerrero Salom a fost de acord cu propunerea prezentată de Sophia in 't Veld, Președintele a precizat că o cerere în acest sens va fi prezentată viitoarei reuniuni a Conferinței președinților).

Joi

De comun acord cu grupurile politice, Președintele a propus să se înscrie în timpul afectat votării Raportului Lebreton referitor la ridicarea imunității lui Bolesław G. Piecha (A8-0152/2016) și cererea Comisiei EMPL de a se consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la pilonul european al drepturilor sociale, în urma comunicării Comisiei COM(2016)0127 din 8 martie 2016.

Parlamentul și-a dat acordul cu privire la propunere.

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

A intervenit Fabio Massimo Castaldo, în temeiul articolelor 22 și 141 din Regulamentul de procedură, pentru a solicita Parlamentului să depună pe lângă Curtea de Justiție a Uniunii Europene un recurs în anulare a Acordului din 19 martie 2016 între UE și Turcia (Președintele a luat act de această solicitare).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate