Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2127(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0050/2016

Внесени текстове :

A8-0050/2016

Разисквания :

PV 27/04/2016 - 16
CRE 27/04/2016 - 16

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.64
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0200

Протокол
Сряда, 27 април 2016 г. - Брюксел

16. Годишен доклад за 2014 г. на Европейската инвестиционна банка (разискване)
CRE

Доклад относно Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) – Годишен доклад за 2014 г. [2015/2127(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Георги Пирински (A8-0050/2016)

Георги Пирински представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Заместник-председател

Изказаха се: Werner Hoyer (президент на ЕИБ) и Pierre Moscovici (член на Комисията).

Изказаха се: Daniele Viotti (в качеството на заместник на докладчика по становището на комисията BUDG), Dimitrios Papadimoulis (докладчик по становището на комисията ECON), Ivan Jakovčić (докладчик по становището на комисията REGI), който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Brian Hayes, от името на групата PPE, който отговори също така на три въпроса „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Liadh Ní Riada и Bill Etheridge, Inés Ayala Sender, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Edouard Ferrand, и Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Adina-Ioana VĂLEAN
Заместник-председател

Изказаха се: Maria Grapini, за да зададе въпрос „синя карта“ на Ryszard Czarnecki, който отговори, Miguel Viegas, от името на групата GUE/NGL, Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, Jane Collins, от името на групата EFDD, Barbara Kappel, от името на групата ENF, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, Petri Sarvamaa, Isabelle Thomas, Sander Loones, Luke Ming Flanagan, Molly Scott Cato, Bernard Monot, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Liadh Ní Riada, Ernest Urtasun, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Inés Ayala Sender, Laurenţiu Rebega и Maria Spyraki.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ivana Maletić, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Rosa D'Amato и Marco Valli.

Изказаха се: Pierre Moscovici и Werner Hoyer.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказа се Георги Пирински.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.64 от протокола от 28.4.2016 г.

Правна информация - Политика за поверителност