Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2127(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0050/2016

Predkladané texty :

A8-0050/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 16
CRE 27/04/2016 - 16

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.64
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0200

Zápisnica
Streda, 27. apríla 2016 - Brusel

16. Výročná správa Európskej investičnej banky za rok 2014 (rozprava)
CRE

Správa o Európskej investičnej banke (EIB) – výročná správa za rok 2014 [2015/2127(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Georgi Pirinski (A8-0050/2016)

Georgi Pirinski uviedol správu.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

Vystúpili: Werner Hoyer (prezident EIB) a Pierre Moscovici (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Daniele Viotti (v zastúpení spravodajkyne výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Dimitrios Papadimoulis (spravodajca výboru ECON požiadaného o stanovisko), Ivan Jakovčić (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Brian Hayes v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na tri otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Doru-Claudian Frunzulică, Liadh Ní Riada a Bill Etheridge, Inés Ayala Sender v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Edouard Ferrand, a Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR.

PREDSEDNÍCTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Maria Grapini, aby zdvihnutím modrej karty položila otázku Ryszardovi Czarneckému, ktorý odpovedal na otázku, Miguel Viegas v mene skupiny GUE/NGL, Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE, Jane Collins v mene skupiny EFDD, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, Petri Sarvamaa, Isabelle Thomas, Sander Loones, Luke Ming Flanagan, Molly Scott Cato, Bernard Monot, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Liadh Ní Riada, Ernest Urtasun, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Inés Ayala Sender, Laurenţiu Rebega a Maria Spyraki.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ivana Maletić, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Rosa D'Amato a Marco Valli.

Vystúpili: Pierre Moscovici a Werner Hoyer.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

V rozprave vystúpil Georgi Pirinski.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.64 zápisnice zo dňa 28.4.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia