Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2205(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0080/2016

Разисквания :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.23
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0159

Протокол
Сряда, 27 април 2016 г. - Брюксел

17. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (разискване)
CRE

Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Комисия и изпълнителни агенции
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел ІІІ - Комисия и изпълнителни агенции [2015/2154(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Martina Dlabajová (A8-0140/2016)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2014 г.: Специални доклади на Европейската сметна палата относно освобождаването от отговорност на Комисията за 2014 г.
Доклад относно специалните доклади на Европейската сметна палата относно освобождаването от отговорност на Комисията за 2014 г. [2015/2206(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Martina Dlabajová (A8-0127/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Общ бюджет на ЕС - Осми, девети, десети и единадесети ЕФР
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на осми, девети, десети и единадесети ЕФР за финансовата 2014 година [2015/2203(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Claudia Schmidt (A8-0137/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Европейски парламент
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, Раздел І - Европейски парламент (2015/2155(DEC)) - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Markus Pieper (A8-0135/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Съвет и Европейски съвет
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, Раздел ІІ - Европейски съвет и Съвет [2015/2156(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Съд на Европейския съюз
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, Раздел ІV - Съд на Европейския съюз [2015/2157(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016 )

Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Сметна палата
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2-14 година, Раздел V - Сметна палата [2015/2158(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Европейски икономически и социален комитет
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2-14 година, Раздел VІ - Европейски икономически и социален комитет [2015/2159(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Комитет на регионите
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, Раздел VІІ - Комитет на регионите [2015/2160(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Monica Macovei (A8-0132/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Европейска служба за външна дейност
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, Раздел Х - Европейска служба за външна дейност [2015/2163(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Общ бюджет на Европейския съюз - Европейски омбудсман
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, Раздел VІІІ - Европейски омбудсман [2015/2161(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Европейски надзорен орган по защита на данните
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, Раздел ІХ - Европейски надзорен орган по защита на данните (2015/2162(DEC)) - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Monica Macovei (A8-0109/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Постижения, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година: постижения, финансово управление и контрол [2015/2205(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0080/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2014 година [2015/2191(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0087/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2014 година [2015/2192(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0093/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз [2015/2170(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0084/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година на Европейския център за развитие на професионалното обучение [2015/2164(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0082/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски полицейски колеж (CEPOL)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския полицейски колеж за финансовата 2014 година [2015/2180(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0088/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (AESA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2014 година [2015/2175(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0095/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2014 година [2015/2194(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0133/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски банков орган (ABE)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2014 година [2015/2188(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0090/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2014 година [2015/2177(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0103/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция по химикали (ECHA )
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикали за финансовата 2014 година [2015/2184(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0118/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за околната среда
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година на Европейската агенция за околната среда [2015/2168(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0100/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (AECP)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2014 година [2015/2183(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0104/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски орган за безопасност на храните (EFSA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2014 година [2015/2176(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0086/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2014 година [2015/2187(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0085/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (AEAPP)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2014 година [2015/2189(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0091/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски институт за иновации и технологии (EIT)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2014 година [2015/2193(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0117/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция по лекарствата
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година на Европейската агенция по лекарствата [2015/2171(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0114/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите [2015/2167(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0105/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за морска безопасност (AESM)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2014 година [2015/2174(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0102/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2014 година [2015/2178(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0098/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска железопътна агенция (AFE)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция за финансовата 2014 година [2015/2179(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0106/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2014 година [2015/2190(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0096/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска фондация за обучение (ETF)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2014 година [2015/2173(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0116/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за финансовата 2014 година [2015/2195(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0124/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейска агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2014 година [2015/2169(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0134/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Агенция за снабдяване към Евратом
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2014 година [2015/2185(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0110/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд [2015/2165(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0120/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейско звено за съдебно сътрудничество (Евроюст)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година на Европейско звено за съдебно сътрудничество (Евроюст) [2015/2172(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0099/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска полицейска служба (Европол)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската полицейска служба (Европол) за финансовата 2014 година [2015/2186(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0122/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година на Агенцията на Европейския съюз за основните права [2015/2166(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0108/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (FRONTEX)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз за финансовата 2014 година [2015/2181(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0115/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за ГНСС (GSA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2014 година [2015/2182(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0112/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Вградени компютърни системи (ARTEMIS)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2014 година [2015/2199(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие „Чисто небе“
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе“ за финансовата 2014 година [2015/2198(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие ECSEL
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ECSEL (бившето съвместно предприятие ENIAC и съвместно предприятие ARTEMIS) за финансовата 2014 година [2015/2204(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие „Европейски консултативен съвет за инициатива в областта на наноелектрониката“ (ENIAC)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Европейски консултативен съвет за инициатива в областта на наноелектрониката“ (ENIAC) за финансовта 2014 година [2015/2202(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“ за финансовата 2014 година [2015/2201(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства (бившето съвместно предприятие за изпълнение на Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства) за финансовата 2014 година [2015/2200(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Международна организация по термоядрена енергия „ITER“
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Международната организация по термоядрена енергия „ITER“ за финансовата 2014 година [2015/2196(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016)

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие SESAR
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2014 година [2015/2197(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016)

Martina Dlabajová, Claudia Schmidt, Markus Pieper, Ryszard Czarnecki, Anders Primdahl Vistisen, Monica Macovei, Derek Vaughan и Marian-Jean Marinescu представиха своите доклади.

Изказаха се: Jeanine Hennis-Plasschaert (действащ председател на Съвета) и Кристалина Георгиева (заместник-председател на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказа се Vítor Caldeira (председател на Сметната палата).

Изказаха се: Cristian Dan Preda (докладчик по становището на комисията AFET), Doru-Claudian Frunzulică (докладчик по становището на комисията DEVE), David Casa (докладчик по становището на комисията EMPL), Massimiliano Salini (докладчик по становището на комисията TRAN), Ivana Maletić (докладчик по становището на комисията REGI), Paolo De Castro (докладчик по становището на комисията AGRI), Yana Toom (докладчик по становището на комисията CULT), Pascal Durand (докладчик по становището на комисията AFET), Inés Ayala Sender (докладчик по становището на комисията TRAN), Markus Ferber (докладчик по становището на комисията ECON), José Blanco López (докладчик по становището на комисията РECH), Joachim Zeller, от името на групата PPE, Георги Пирински, от името на групата S&D, Zbigniew Kuźmiuk, от името на групата ECR, Martina Dlabajová, от името на групата ALDE, Rina Ronja Kari, от името на групата GUE/NGL, Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE, Marco Valli, от името на групата EFDD, Louis Aliot, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gerben-Jan Gerbrandy, който уточни смисъла на въпроса си, Inés Ayala Sender относно това изказване, Benedek Jávor и Gerolf Annemans.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Изказаха се: Tamás Deutsch, Miroslav Poche, Michael Theurer, Petri Sarvamaa, Karin Kadenbach, Неджми Али, Ingeborg Gräßle и Андрей Новаков.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Notis Marias, Barbara Kappel, Stanislav Polčák и Seán Kelly.

Изказаха се: Vítor Caldeira, Кристалина Георгиева, Martina Dlabajová, Claudia Schmidt, Markus Pieper, Ryszard Czarnecki и Anders Primdahl Vistisen.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.11 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.12 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.13 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.14 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.15 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.16 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.17 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.18 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.19 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.20 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.21 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.22 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.23 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.24 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.25. от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.26 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.27 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.28 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.29 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.30 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.31 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.32 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.33 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.34 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.35 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.36 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.37 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.38 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.39 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.40 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.41 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.42 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.43 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.44 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.45 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.46 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.47 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.48 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.49 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.50 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.51 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.52 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.53 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.54 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.55 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.56 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.57 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.58 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.59 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.60 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.61 от протокола от 28.4.2016 г, точка 4.62 от протокола от 28.4.2016 г и точка 4.63 от протокола от 28.4.2016 г.

Правна информация - Политика за поверителност