Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2205(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A8-0080/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.23
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0159

Zápis
Středa, 27. dubna 2016 - Brusel

17. Absolutorium za rok 2014 (rozprava)
CRE

Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl III – Komise [2015/2154(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Martina Dlabajová (A8-0140/2016)

Absolutorium za rok 2014: zvláštní zprávy Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2014
Zpráva o zvláštních zprávách Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2014 [2015/2206(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Martina Dlabajová (A8-0127/2016)

Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – 8., 9., 10. a 11. ERF
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu osmého, devátého, desátého a jedenáctého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2014 [2015/2203(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Claudia Schmidt (A8-0137/2016)

Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl I – Evropský parlament (2015/2155(DEC)) - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Markus Pieper (A8-0135/2016)

Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl II – Evropská rada a Rada [2015/2156(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016)

Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl IV – Soudní dvůr [2015/2157(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016 )

Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský účetní dvůr
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl V – Evropský účetní dvůr [2015/2158(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016)

Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor [2015/2159(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016)

Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl VII – Výbor regionů [2015/2160(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Monica Macovei (A8-0132/2016)

Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost [2015/2163(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016)

Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv [2015/2161(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016)

Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů (2015/2162(DEC)) - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Monica Macovei (A8-0109/2016)

Absolutorium za rok 2014: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agenturám Evropské unie za rozpočtový rok 2014: výkonnost, finanční řízení a kontrola [2015/2205(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0080/2016)

Absolutorium za rok 2014: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů na rozpočtový rok 2014 [2015/2191(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0087/2016)

Absolutorium za rok 2014: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2014 [2015/2192(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0093/2016)

Absolutorium za rok 2014: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2014 [2015/2170(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0084/2016)

Absolutorium za rok 2014: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2014 [2015/2164(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0082/2016)

Absolutorium za rok 2014: Evropská policejní akademie (CEPOL)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské policejní akademie na rozpočtový rok 2014 [2015/2180(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0088/2016)

Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2014 [2015/2175(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0095/2016)

Absolutorium za rok 2014: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2014 [2015/2194(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0133/2016)

Absolutorium za rok 2014: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2014 [2015/2188(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0090/2016)

Absolutorium za rok 2014: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2014 [2015/2177(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0103/2016)

Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2014 [2015/2184(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0118/2016)

Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2014 [2015/2168(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0100/2016)

Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2014 [2015/2183(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0104/2016)

Absolutorium za rok 2014: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2014 [2015/2176(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0086/2016)

Absolutorium za rok 2014: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2014 [2015/2187(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0085/2016)

Absolutorium za rok 2014: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2014 [2015/2189(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0091/2016)

Absolutorium za rok 2014: Evropský inovační a technologický institut (EIT)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2014 [2015/2193(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0117/2016)

Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2014 [2015/2171(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0114/2016)

Absolutorium za rok 2014: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2014 [2015/2167(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0105/2016)

Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2014 [2015/2174(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0102/2016)

Absolutorium za rok 2014: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2014 [2015/2178(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0098/2016)

Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro železnice (ERA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2014 [2015/2179(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0106/2016)

Absolutorium za rok 2014: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2014 [2015/2190(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0096/2016)

Absolutorium za rok 2014: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2014 [2015/2173(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0116/2016)

Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (EU-LISA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva na rozpočtový rok 2014 [2015/2195(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0124/2016)

Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2014 [2015/2169(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0134/2016)

Absolutorium za rok 2014: Zásobovací agentura Euratomu (ESA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2014 [2015/2185(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0110/2016)

Absolutorium za rok 2014: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2014 [2015/2165(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0120/2016)

Absolutorium za rok 2014: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) na rozpočtový rok 2014 [2015/2172(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0099/2016)

Absolutorium za rok 2014: Evropský policejní úřad (Europol)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského policejního úřadu (Europol) na rozpočtový rok 2014 [2015/2186(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0122/2016)

Absolutorium za rok 2014: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2014 [2015/2166(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0108/2016)

Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie na rozpočtový rok 2014 [2015/2181(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0115/2016)

Absolutorium za rok 2014: Agentura pro evropský GNSS (GSA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2014 [2015/2182(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0112/2016)

Absolutorium za rok 2014: společný podnik ARTEMIS
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2014 [2015/2199(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016)

Absolutorium za rok 2014: společný podnik Clean Sky
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky na rozpočtový rok 2014 [2015/2198(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016)

Absolutorium za rok 2014: společný podnik ECSEL
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ECSEL (dříve společného podniku ENIAC a společného podniku ARTEMIS) na rozpočtový rok 2014 [2015/2204(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016)

Absolutorium za rok 2014: společný podnik ENIAC
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ENIAC na rozpočtový rok 2014 [2015/2202(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016)

Absolutorium za rok 2014: společný podnik pro palivové články a vodík
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík na rozpočtový rok 2014 [2015/2201(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016)

Absolutorium za rok 2014: společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (IMI)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 (dříve společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva) na rozpočtový rok 2014 [2015/2200(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016)

Absolutorium za rok 2014: společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2014 [2015/2196(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016)

Absolutorium za rok 2014: společný podnik SESAR
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2014 [2015/2197(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016)

Martina Dlabajová, Claudia Schmidt, Markus Pieper, Ryszard Czarnecki, Anders Primdahl Vistisen, Monica Macovei, Derek Vaughan a Marian-Jean Marinescu uvedli zprávy.

Vystoupily: Jeanine Hennis-Plasschaert (úřadující předsedkyně Rady) a Kristalina Georgieva (místopředsedkyně Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupil Vítor Caldeira (předseda Účetního dvora).

Vystoupili: Cristian Dan Preda (navrhovatel výboru AFET), Doru-Claudian Frunzulică (navrhovatel výboru DEVE), David Casa (navrhovatel výboru EMPL), Massimiliano Salini (navrhovatel výboru TRAN), Ivana Maletić (navrhovatelka výboru REGI), Paolo De Castro (navrhovatel výboru AGRI), Yana Toom (navrhovatelka výboru CULT), Pascal Durand (navrhovatel výboru AFET), Inés Ayala Sender (navrhovatelka výboru TRAN), Markus Ferber (navrhovatel výboru ECON), José Blanco López (navrhovatel výboru PECH), Joachim Zeller za skupinu PPE, Georgi Pirinski za skupinu S&D, Zbigniew Kuźmiuk za skupinu ECR, Martina Dlabajová za skupinu ALDE, Rina Ronja Kari za skupinu GUE/NGL, Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE, Marco Valli za skupinu EFDD, Louis Aliot za skupinu ENF, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gerben-Jan Gerbrandy, posledně jmenovaný, aby upřesnil svou otázku, Inés Ayala Sender k předcházejícímu vystoupení, Benedek Jávor a Gerolf Annemans.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Vystoupili: Tamás Deutsch, Miroslav Poche, Michael Theurer, Petri Sarvamaa, Karin Kadenbach, Nedzhmi Ali, Ingeborg Gräßle a Andrey Novakov.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Notis Marias, Barbara Kappel, Stanislav Polčák a Seán Kelly.

Vystoupili: Vítor Caldeira, Kristalina Georgieva, Martina Dlabajová, Claudia Schmidt, Markus Pieper, Ryszard Czarnecki a Anders Primdahl Vistisen.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4.11 zápisu ze dne 28.4.2016, bod 4.12 zápisu ze dne 28.4.2016, bod 4.13 zápisu ze dne 28.4.2016, bod 4.14 zápisu ze dne 28.4.2016, bod 4.15 zápisu ze dne 28.4.2016, bod 4.16 zápisu ze dne 28.4.2016, bod 4.17 zápisu ze dne 28.4.2016, bod 4.18 zápisu ze dne 28.4.2016, bod 4.19 zápisu ze dne 28.4.2016, bod 4.20 zápisu ze dne 28.4.2016, bod 4.21 zápisu ze dne 28.4.2016, bod 4.22 zápisu ze dne 28.4.2016, bod 4.23 zápisu ze dne 28.4.2016, bod 4.24 zápisu ze dne 28.4.2016, bod 4.25. zápisu ze dne 28.4.2016, bod 4.26 zápisu ze dne 28.4.2016, bod 4.27 zápisu ze dne 28.4.2016, bod 4.28 zápisu ze dne 28.4.2016, bod 4.29 zápisu ze dne 28.4.2016, bod 4.30 zápisu ze dne 28.4.2016, bod 4.31 zápisu ze dne 28.4.2016, bod 4.32 zápisu ze dne 28.4.2016, bod 4.33 zápisu ze dne 28.4.2016, bod 4.34 zápisu ze dne 28.4.2016, bod 4.35 zápisu ze dne 28.4.2016, bod 4.36 zápisu ze dne 28.4.2016, bod 4.37 zápisu ze dne 28.4.2016, bod 4.38 zápisu ze dne 28.4.2016, bod 4.39 zápisu ze dne 28.4.2016, bod 4.40 zápisu ze dne 28.4.2016, bod 4.41 zápisu ze dne 28.4.2016, bod 4.42 zápisu ze dne 28.4.2016, bod 4.43 zápisu ze dne 28.4.2016, bod 4.44 zápisu ze dne 28.4.2016, bod 4.45 zápisu ze dne 28.4.2016, bod 4.46 zápisu ze dne 28.4.2016, bod 4.47 zápisu ze dne 28.4.2016, bod 4.48 zápisu ze dne 28.4.2016, bod 4.49 zápisu ze dne 28.4.2016, bod 4.50 zápisu ze dne 28.4.2016, bod 4.51 zápisu ze dne 28.4.2016, bod 4.52 zápisu ze dne 28.4.2016, bod 4.53 zápisu ze dne 28.4.2016, bod 4.54 zápisu ze dne 28.4.2016, bod 4.55 zápisu ze dne 28.4.2016, bod 4.56 zápisu ze dne 28.4.2016, bod 4.57 zápisu ze dne 28.4.2016, bod 4.58 zápisu ze dne 28.4.2016, bod 4.59 zápisu ze dne 28.4.2016, bod 4.60 zápisu ze dne 28.4.2016, bod 4.61 zápisu ze dne 28.4.2016, bod 4.62 zápisu ze dne 28.4.2016 a bod 4.63 zápisu ze dne 28.4.2016.

Právní upozornění - Ochrana soukromí