Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2205(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0080/2016

Forhandlinger :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Afstemninger :

PV 28/04/2016 - 4.23
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0159

Protokol
Onsdag den 27. april 2016 - Bruxelles

17. Decharge 2014 (forhandling)
CRE

Decharge 2014: EU's almindelige budget – Europa-Kommissionen og forvaltningsorganerne
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion III - Kommissionen og forvaltningsorganerne [2015/2154(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Martina Dlabajová (A8-0140/2016)

Decharge 2014: Revisionsrettens særberetninger vedrørende decharge til Kommissionen for 2014
Betænkning om Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge til Kommissionen for regnskabsåret 2014 [2015/2206(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Martina Dlabajová (A8-0127/2016)

Decharge 2014: 8., 9., 10. og 11. EUF
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for 8., 9., 10. og 11. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 2014 [2015/2203(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Claudia Schmidt (A8-0137/2016)

Decharge 2014: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion I – Europa-Parlamentet (2015/2155(DEC)) - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Markus Pieper (A8-0135/2016)

Decharge 2014: EU's almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet [2015/2156(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016)

Decharge 2014: EU's almindelige budget - Domstolen
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion IV – Domstolen [2015/2157(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016 )

Decharge 2014: EU's almindelige budget - Den Europæiske Revisionsret
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion V - Revisionsretten [2015/2158(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016)

Decharge 2014: EU's almindelige budget - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg [2015/2159(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016)

Decharge 2014: EU's almindelige budget - Regionsudvalget
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion VII – Regionsudvalget [2015/2160(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Monica Macovei (A8-0132/2016)

Decharge 2014: EU's almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion X – Tjenesten for EU's Optræden Udadtil [2015/2163(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016)

Decharge 2014: EU's almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion VII – Den Europæiske Ombudsmand [2015/2161(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016)

Decharge 2014: EU's almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (2015/2162(DEC)) - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Monica Macovei (A8-0109/2016)

Decharge 2014: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol med EU's agenturer
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions agenturer for regnskabsåret 2014: præstation, økonomisk forvaltning og kontrol [2015/2205(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0080/2016)

Decharge 2014: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2014 [2015/2191(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0087/2016)

Decharge 2014: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2014 [2015/2192(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0093/2016)

Decharge 2014: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2014 [2015/2170(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0084/2016)

Decharge 2014: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2014 [2015/2164(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0082/2016)

Decharge 2014: Det Europæiske Politiakademi (Cepol)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2014 [2015/2180(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0088/2016)

Decharge 2014: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2014 [2015/2175(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0095/2016)

Decharge 2014: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2014 [2015/2194(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0133/2016)

Decharge 2014: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2014 [2015/2188(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0090/2016)

Decharge 2014: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2014 [2015/2177(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0103/2016)

Decharge 2014: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2014 [2015/2184(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0118/2016)

Decharge 2014: Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2014 [2015/2168(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0100/2016)

Decharge 2014: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2014 [2015/2183(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0104/2016)

Decharge 2014: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2014 [2015/2176(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0086/2016)

Decharge 2014: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2014 [2015/2187(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0085/2016)

Decharge 2014: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2014 [2015/2189(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0091/2016)

Decharge 2014: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2014 [2015/2193(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0117/2016)

Decharge 2014: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2014 [2015/2171(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0114/2016)

Decharge 2014: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2014 [2015/2167(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0105/2016)

Decharge 2014: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2014 [2015/2174(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0102/2016)

Decharge 2014: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2014 [2015/2178(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0098/2016)

Decharge 2014: Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2014 [2015/2179(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0106/2016)

Decharge 2014: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2014 [2015/2190(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0096/2016)

Decharge 2014: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2014 [2015/2173(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0116/2016)

Decharge 2014: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed for regnskabsåret 2014 [2015/2195(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0124/2016)

Decharge 2014: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2014 [2015/2169(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0134/2016)

Decharge 2014: Euratoms Forsyningsagentur (ESA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2014 [2015/2185(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0110/2016)

Decharge 2014: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2014 [2015/2165(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0120/2016)

Decharge 2014: Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust) for regnskabsåret 2014 [2015/2172(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0099/2016)

Decharge 2014: Den Europæiske Politienhed (Europol)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Politienhed (Europol) for regnskabsåret 2014 [2015/2186(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0122/2016)

Decharge 2014: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2014 [2015/2166(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0108/2016)

Decharge 2014: Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser for regnskabsåret 2014 [2015/2181(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0115/2016)

Decharge 2014: Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2014 [2015/2182(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0112/2016)

Decharge 2014: Fællesforetagendet Artemis
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2014 [2015/2199(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016)

Decharge 2014: Fællesforetagendet Clean Sky
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2014 [2015/2198(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016)

Decharge 2014: Fællesforetagendet ECSEL
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ECSEL (tidligere fællesforetagendet ENIAC og fællesforetagendet ARTEMIS) for regnskabsåret 2014 [2015/2204(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016)

Decharge 2014: Fællesforetagendet ENIAC
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2014 [2015/2202(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016)

Decharge 2014: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint for regnskabsåret 2014 [2015/2201(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016)

Decharge 2014: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (IMI)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (tidligere fællesforetagendet med henblik på gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ om innovative lægemidler) for regnskabsåret 2014 [2015/2200(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016)

Decharge 2014: Fællesforetagendet for ITER og Fusionsenergiudvikling
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2014 [2015/2196(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016)

Decharge 2014: SESAR-fællesforetagendet
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2014 [2015/2197(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016)

Martina Dlabajová, Claudia Schmidt, Markus Pieper, Ryszard Czarnecki, Anders Primdahl Vistisen, Monica Macovei, Derek Vaughan og Marian-Jean Marinescu forelagde betænkningerne.

Talere: Jeanine Hennis-Plasschaert (formand for Rådet) og Kristalina Georgieva (næstformand i Kommissionen).

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Indlæg af Vítor Caldeira (formand for Revisionsretten).

Talere: Cristian Dan Preda (ordfører for udtalelse fra AFET), Doru-Claudian Frunzulică (ordfører for udtalelse fra DEVE), David Casa (ordfører for udtalelse fra EMPL), Massimiliano Salini (ordfører for udtalelse fra TRAN), Ivana Maletić (ordfører for udtalelse fra REGI), Paolo De Castro (ordfører for udtalelse fra AGRI), Yana Toom (ordfører for udtalelse fra CULT), Pascal Durand (ordfører for udtalelse fra AFET), Inés Ayala Sender (ordfører for udtalelse fra TRAN), Markus Ferber (ordfører for udtalelse fra ECON), José Blanco López (ordfører for udtalelse fra PECH), Joachim Zeller for PPE-Gruppen, Georgi Pirinski for S&D-Gruppen, Zbigniew Kuźmiuk for ECR-Gruppen, Martina Dlabajová for ALDE-Gruppen, Rina Ronja Kari for GUE/NGL-Gruppen, Igor Šoltes for Verts/ALE-Gruppen, Marco Valli for EFDD-Gruppen, Louis Aliot for ENF-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gerben-Jan Gerbrandy, for at præcisere sit spørgsmål, Inés Ayala Sender om dette indlæg, Benedek Jávor og Gerolf Annemans.

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

Talere: Tamás Deutsch, Miroslav Poche, Michael Theurer, Petri Sarvamaa, Karin Kadenbach, Nedzhmi Ali, Ingeborg Gräßle og Andrey Novakov.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Notis Marias, Barbara Kappel, Stanislav Polčák og Seán Kelly.

Talere: Vítor Caldeira, Kristalina Georgieva, Martina Dlabajová, Claudia Schmidt, Markus Pieper, Ryszard Czarnecki og Anders Primdahl Vistisen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.11 i protokollen af 28.4.2016, punkt 4.12 i protokollen af 28.4.2016, punkt 4.13 i protokollen af 28.4.2016, punkt 4.14 i protokollen af 28.4.2016, punkt 4.15 i protokollen af 28.4.2016, punkt 4.16 i protokollen af 28.4.2016, punkt 4.17 i protokollen af 28.4.2016, punkt 4.18 i protokollen af 28.4.2016, punkt 4.19 i protokollen af 28.4.2016, punkt 4.20 i protokollen af 28.4.2016, punkt 4.21 i protokollen af 28.4.2016, punkt 4.22 i protokollen af 28.4.2016, punkt 4.23 i protokollen af 28.4.2016, punkt 4.24 i protokollen af 28.4.2016, punkt 4.25. i protokollen af 28.4.2016, punkt 4.26 i protokollen af 28.4.2016, punkt 4.27 i protokollen af 28.4.2016, punkt 4.28 i protokollen af 28.4.2016, punkt 4.29 i protokollen af 28.4.2016, punkt 4.30 i protokollen af 28.4.2016, punkt 4.31 i protokollen af 28.4.2016, punkt 4.32 i protokollen af 28.4.2016, punkt 4.33 i protokollen af 28.4.2016, punkt 4.34 i protokollen af 28.4.2016, punkt 4.35 i protokollen af 28.4.2016, punkt 4.36 i protokollen af 28.4.2016, punkt 4.37 i protokollen af 28.4.2016, punkt 4.38 i protokollen af 28.4.2016, punkt 4.39 i protokollen af 28.4.2016, punkt 4.40 i protokollen af 28.4.2016, punkt 4.41 i protokollen af 28.4.2016, punkt 4.42 i protokollen af 28.4.2016, punkt 4.43 i protokollen af 28.4.2016, punkt 4.44 i protokollen af 28.4.2016, punkt 4.45 i protokollen af 28.4.2016, punkt 4.46 i protokollen af 28.4.2016, punkt 4.47 i protokollen af 28.4.2016, punkt 4.48 i protokollen af 28.4.2016, punkt 4.49 i protokollen af 28.4.2016, punkt 4.50 i protokollen af 28.4.2016, punkt 4.51 i protokollen af 28.4.2016, punkt 4.52 i protokollen af 28.4.2016, punkt 4.53 i protokollen af 28.4.2016, punkt 4.54 i protokollen af 28.4.2016, punkt 4.55 i protokollen af 28.4.2016, punkt 4.56 i protokollen af 28.4.2016, punkt 4.57 i protokollen af 28.4.2016, punkt 4.58 i protokollen af 28.4.2016, punkt 4.59 i protokollen af 28.4.2016, punkt 4.60 i protokollen af 28.4.2016, punkt 4.61 i protokollen af 28.4.2016, punkt 4.62 i protokollen af 28.4.2016 og punkt 4.63 i protokollen af 28.4.2016.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik