Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2205(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0080/2016

Arutelud :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hääletused :

PV 28/04/2016 - 4.23
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0159

Protokoll
Kolmapäev, 27. aprill 2016 - Brüssel

17. 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu)
Istungi stenogramm

Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Komisjon ja rakendusametid
Raport Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid [2015/2154(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Martina Dlabajová (A8-0140/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: komisjoni eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruanded
Raport komisjoni 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruannete kohta [2015/2206(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Martina Dlabajová (A8-0127/2016)

2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufond
Raport 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2203(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Claudia Schmidt (A8-0137/2016)

Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Parlament
Raport Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, I jagu – Euroopa Parlament (2015/2155(DEC)) - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Markus Pieper (A8-0135/2016)

Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu
Raport Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu [2015/2156(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016)

Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kohus
Raport Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IV jagu – Euroopa Kohus [2015/2157(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016 )

Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kontrollikoda
Raport Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – Kontrollikoda [2015/2158(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016)

Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Raport Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee [2015/2159(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016)

Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Regioonide Komitee
Raport Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu – Regioonide Komitee [2015/2160(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Monica Macovei (A8-0132/2016)

Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa välisteenistus
Raport Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, X jagu – Euroopa välisteenistus [2015/2163(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016)

Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ombudsman
Raport Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VIII jagu – Euroopa Ombudsman [2015/2161(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016)

Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Andmekaitseinspektor
Raport Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor (2015/2162(DEC)) - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Monica Macovei (A8-0109/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi ametite tulemused, finantsjuhtimine ja kontroll
Raport Euroopa Liidu ametite 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise ning tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta [2015/2205(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0080/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER)
Raport Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2191(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0087/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo (BERECi büroo)
Raport elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2192(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0093/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT)
Raport Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2170(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0084/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)
Raport Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2164(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0082/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Politseikolledž (CEPOL)
Raport Euroopa Politseikolledži 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2180(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0088/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Lennundusohutusamet (EASA)
Raport Euroopa Lennundusohutusameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2175(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0095/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO)
Raport Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2194(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0133/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA)
Raport Euroopa Pangandusjärelevalve 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2188(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0090/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC)
Raport Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2177(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0103/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)
Raport Euroopa Kemikaaliameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2184(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0118/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Keskkonnaamet (EEA)
Raport Euroopa Keskkonnaameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2168(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0100/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA)
Raport Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2183(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0104/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Toiduohutusamet (EFSA)
Raport Euroopa Toiduohutusameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2176(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0086/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE)
Raport Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2187(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0085/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA)
Raport Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2189(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0091/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)
Raport Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2193(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0117/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ravimiamet (EMA)
Raport Euroopa Ravimiameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2171(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0114/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA)
Report Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2167(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0105/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA)
Raport Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2174(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0102/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA)
Raport Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2178(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0098/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Raudteeagentuur (ERA)
Raport Euroopa Raudteeagentuuri 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2179(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0106/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA)
Raport Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2190(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0096/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Koolitusfond (ETF)
Raport Euroopa Koolitusfondi 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2173(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0116/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa amet (eu-LISA)
Raport vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2195(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0124/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA)
Raport Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2169(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0134/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euratomi Tarneagentuur
Raport Euratomi Tarneagentuuri 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2185(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0110/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound)
Raport Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2165(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0120/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust)
Raport Euroopa Liidu Õigusalase Koostöö Üksuse (Eurojust) 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2172(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0099/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Politseiamet (Europol)
Raport Euroopa Politseiameti (Europol) 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2186(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0122/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA)
Raport Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2166(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0108/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (Frontex)
Raport Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2181(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0115/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa GNSSi Agentuur (GSA)
Raport Euroopa GNSSi Agentuuri 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2182(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0112/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ARTEMIS
Raport ühisettevõtte ARTEMIS 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2199(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte Clean Sky
Raport ühisettevõtte Clean Sky 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2198(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ECSEL
Raport ühisettevõtte ECSEL (varem ühisettevõte ENIAC ja ühisettevõte ARTEMIS) 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2204(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ENIAC
Raport ühisettevõtte ENIAC 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2202(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõte
Raport kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõtte 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2201(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte (IMI)
Raport innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte (varem ühisettevõte innovatiivsete ravimite ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks) 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2200(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte
Raport ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2196(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016)

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte SESAR
Raport ühisettevõtte SESAR 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2015/2197(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016)

Martina Dlabajová, Claudia Schmidt, Markus Pieper, Ryszard Czarnecki, Anders Primdahl Vistisen, Monica Macovei, Derek Vaughan ja Marian-Jean Marinescu tutvustasid oma raporteid.

Sõna võtsid Jeanine Hennis-Plasschaert (nõukogu eesistuja) ja Kristalina Georgieva (komisjoni asepresident).

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võttis Vítor Caldeira (Euroopa Kontrollikoja president).

Sõna võtsid Cristian Dan Preda (AFET-komisjoni arvamuse koostaja), Doru-Claudian Frunzulică (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), David Casa (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), Massimiliano Salini (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), Ivana Maletić (REGI-komisjoni arvamuse koostaja), Paolo De Castro (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Yana Toom (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Pascal Durand (AFET-komisjoni arvamuse koostaja), Inés Ayala Sender (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), Markus Ferber (ECON-komisjoni arvamuse koostaja), José Blanco López (PECH-komisjoni arvamuse koostaja), Joachim Zeller fraktsiooni PPE nimel, Georgi Pirinski fraktsiooni S&D nimel, Zbigniew Kuźmiuk fraktsiooni ECR nimel, Martina Dlabajová fraktsiooni ALDE nimel, Rina Ronja Kari fraktsiooni GUE/NGL nimel, Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Valli fraktsiooni EFDD nimel, Louis Aliot fraktsiooni ENF nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gerben-Jan Gerbrandy, kes täpsustas oma küsimust, Inés Ayala Sender selle kommentaari kohta, Benedek Jávor ja Gerolf Annemans.

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

Sõna võtsid Tamás Deutsch, Miroslav Poche, Michael Theurer, Petri Sarvamaa, Karin Kadenbach, Nedzhmi Ali, Ingeborg Gräßle ja Andrey Novakov.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Notis Marias, Barbara Kappel, Stanislav Polčák ja Seán Kelly.

Sõna võtsid Vítor Caldeira, Kristalina Georgieva, Martina Dlabajová, Claudia Schmidt, Markus Pieper, Ryszard Czarnecki ja Anders Primdahl Vistisen.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 28.4.2016 protokollipunkt 4.1128.4.2016 protokollipunkt 4.1228.4.2016 protokollipunkt 4.1328.4.2016 protokollipunkt 4.1428.4.2016 protokollipunkt 4.1528.4.2016 protokollipunkt 4.1628.4.2016 protokollipunkt 4.1728.4.2016 protokollipunkt 4.1828.4.2016 protokollipunkt 4.1928.4.2016 protokollipunkt 4.2028.4.2016 protokollipunkt 4.2128.4.2016 protokollipunkt 4.2228.4.2016 protokollipunkt 4.2328.4.2016 protokollipunkt 4.2428.4.2016 protokollipunkt 4.25.28.4.2016 protokollipunkt 4.2628.4.2016 protokollipunkt 4.2728.4.2016 protokollipunkt 4.2828.4.2016 protokollipunkt 4.2928.4.2016 protokollipunkt 4.3028.4.2016 protokollipunkt 4.3128.4.2016 protokollipunkt 4.3228.4.2016 protokollipunkt 4.3328.4.2016 protokollipunkt 4.3428.4.2016 protokollipunkt 4.3528.4.2016 protokollipunkt 4.3628.4.2016 protokollipunkt 4.3728.4.2016 protokollipunkt 4.3828.4.2016 protokollipunkt 4.3928.4.2016 protokollipunkt 4.4028.4.2016 protokollipunkt 4.4128.4.2016 protokollipunkt 4.4228.4.2016 protokollipunkt 4.4328.4.2016 protokollipunkt 4.4428.4.2016 protokollipunkt 4.4528.4.2016 protokollipunkt 4.4628.4.2016 protokollipunkt 4.4728.4.2016 protokollipunkt 4.4828.4.2016 protokollipunkt 4.4928.4.2016 protokollipunkt 4.5028.4.2016 protokollipunkt 4.5128.4.2016 protokollipunkt 4.5228.4.2016 protokollipunkt 4.5328.4.2016 protokollipunkt 4.5428.4.2016 protokollipunkt 4.5528.4.2016 protokollipunkt 4.5628.4.2016 protokollipunkt 4.5728.4.2016 protokollipunkt 4.5828.4.2016 protokollipunkt 4.5928.4.2016 protokollipunkt 4.6028.4.2016 protokollipunkt 4.6128.4.2016 protokollipunkt 4.62 ja 28.4.2016 protokollipunkt 4.63.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika