Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2205(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0080/2016

Keskustelut :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Äänestykset :

PV 28/04/2016 - 4.23
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0159

Pöytäkirja
Keskiviikko 27. huhtikuuta 2016 - Bryssel

17. Vastuuvapaus 2014 (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot [2015/2154(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Martina Dlabajová (A8-0140/2016)

Vastuuvapaus 2014: Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2014 vastuuvapausmenettelyssä
Mietintö tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksista komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2014 vastuuvapausmenettelyssä [2015/2206(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Martina Dlabajová (A8-0127/2016)

Vastuuvapaus 2014: 8., 9., 10. ja 11. EKR
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä kahdeksannen, yhdeksännen, kymmenennen ja yhdennentoista Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2203(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Claudia Schmidt (A8-0137/2016)

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka I - Euroopan parlamentti (2015/2155(DEC)) - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Markus Pieper (A8-0135/2016)

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto [2015/2156(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016)

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Tuomioistuin
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka IV – Tuomioistuin [2015/2157(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016 )

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Tilintarkastustuomioistuin
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin [2015/2158(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016)

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka VI –Euroopan talous- ja sosiaalikomitea [2015/2159(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016)

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Alueiden komitea
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka VII – Alueiden komitea [2015/2160(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Macovei (A8-0132/2016)

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan ulkosuhdehallinto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto [2015/2163(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016)

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan oikeusasiamies
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies [2015/2161(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016)

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan tietosuojavaltuutettu
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu (2015/2162(DEC)) - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Monica Macovei (A8-0109/2016)

Vastuuvapaus 2014: EU:n erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin erillisvirastojen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014: toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta [2015/2205(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0080/2016)

Vastuuvapaus 2014: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2191(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0087/2016)

Vastuuvapaus 2014: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) virasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2192(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0093/2016)

Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2170(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0084/2016)

Vastuuvapaus 2014: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2164(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0082/2016)

Vastuuvapaus 2014: Euroopan poliisiakatemia (CEPOL)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiakatemian talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2180(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0088/2016)

Vastuuvapaus 2014: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lentoturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2175(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0095/2016)

Vastuuvapaus 2014: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2194(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0133/2016)

Vastuuvapaus 2014: Euroopan pankkiviranomainen (EBA)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2188(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0090/2016)

Vastuuvapaus 2014: Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2177(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0103/2016)

Vastuuvapaus 2014: Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2184(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0118/2016)

Vastuuvapaus 2014: Euroopan ympäristökeskus (EYK)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2168(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0100/2016)

Vastuuvapaus 2014: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2183(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0104/2016)

Vastuuvapaus 2014: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2176(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0086/2016)

Vastuuvapaus 2014: Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2187(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0085/2016)

Vastuuvapaus 2014: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2189(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0091/2016)

Vastuuvapaus 2014: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2193(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0117/2016)

Vastuuvapaus 2014: Euroopan lääkevirasto (EMA)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lääkeviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2171(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0114/2016)

Vastuuvapaus 2014: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2167(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0105/2016)

Vastuuvapaus 2014: Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2174(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0102/2016)

Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2178(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0098/2016)

Vastuuvapaus 2014: Euroopan rautatievirasto (ERA)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan rautatieviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2179(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0106/2016)

Vastuuvapaus 2014: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2190(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0096/2016)

Vastuuvapaus 2014: Euroopan koulutussäätiö (ETF)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2173(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0116/2016)

Vastuuvapaus 2014: vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2195(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0124/2016)

Vastuuvapaus 2014: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2169(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0134/2016)

Vastuuvapaus 2014: Euratomin hankintakeskus
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2185(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0110/2016)

Vastuuvapaus 2014: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2165(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0120/2016)

Vastuuvapaus 2014: Euroopan oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan oikeudellisen yhteistyön yksikön (Eurojust) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2172(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0099/2016)

Vastuuvapaus 2014: Euroopan poliisivirasto (Europol)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiviraston (Europol) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2186(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0122/2016)

Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin perusoikeusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2166(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0108/2016)

Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Frontex)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2181(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0115/2016)

Vastuuvapaus 2014: Euroopan GNSS-virasto (GSA)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan GNSS-viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2182(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0112/2016)

Vastuuvapaus 2014: ARTEMIS-yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ARTEMIS-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2199(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016)

Vastuuvapaus 2014: Clean Sky -yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2198(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016)

Vastuuvapaus 2014: ECSEL-yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ECSEL-yhteisyrityksen (entinen ENIAC-yhteisyritys ja ARTEMIS-yhteisyritys) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2204(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016)

Vastuuvapaus 2014: ENIAC-yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ENIAC-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2202(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016)

Vastuuvapaus 2014: Polttokenno- ja vety-yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2201(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016)

Vastuuvapaus 2014: Toinen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttava yhteisyritys (IMI)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen (entinen innovatiivisia lääkkeitä koskevaa yhteistä teknologia-aloitetta toteuttava yhteisyritys) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2200(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016)

Vastuuvapaus 2014: ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2196(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016)

Vastuuvapaus 2014: SESAR-yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 [2015/2197(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016).

Martina Dlabajová, Claudia Schmidt, Markus Pieper, Ryszard Czarnecki, Anders Primdahl Vistisen, Monica Macovei, Derek Vaughan ja Marian-Jean Marinescu esittelivät mietinnöt.

Puheenvuorot: Jeanine Hennis-Plasschaert (neuvoston puheenjohtaja) ja Kristalina Georgieva (komission varapuheenjohtaja).

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Vítor Caldeira (tilintarkastustuomioistuimen presidentti) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Doru-Claudian Frunzulică (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), David Casa (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Massimiliano Salini (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ivana Maletić (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Paolo De Castro (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Yana Toom (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pascal Durand (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Inés Ayala Sender (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Markus Ferber (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), José Blanco López (PECH-valiokunnan lausunnon valmistelija), Joachim Zeller PPE-ryhmän puolesta, Georgi Pirinski S&D-ryhmän puolesta, Zbigniew Kuźmiuk ECR-ryhmän puolesta, Martina Dlabajová ALDE-ryhmän puolesta, Rina Ronja Kari GUE/NGL-ryhmän puolesta, Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta, Louis Aliot ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gerben-Jan Gerbrandy, viimeksi mainittu täsmentääkseen kysymystään, Inés Ayala Sender edeltävästä puheenvuorosta, Benedek Jávor ja Gerolf Annemans.

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

Puheenvuorot: Tamás Deutsch, Miroslav Poche, Michael Theurer, Petri Sarvamaa, Karin Kadenbach, Nedzhmi Ali, Ingeborg Gräßle ja Andrey Novakov.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Notis Marias, Barbara Kappel, Stanislav Polčák ja Seán Kelly.

Puheenvuorot: Vítor Caldeira, Kristalina Georgieva, Martina Dlabajová, Claudia Schmidt, Markus Pieper, Ryszard Czarnecki ja Anders Primdahl Vistisen.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 28.4.2016, kohta 4.11, istunnon pöytäkirja 28.4.2016, kohta 4.12, istunnon pöytäkirja 28.4.2016, kohta 4.13, istunnon pöytäkirja 28.4.2016, kohta 4.14, istunnon pöytäkirja 28.4.2016, kohta 4.15, istunnon pöytäkirja 28.4.2016, kohta 4.16, istunnon pöytäkirja 28.4.2016, kohta 4.17, istunnon pöytäkirja 28.4.2016, kohta 4.18, istunnon pöytäkirja 28.4.2016, kohta 4.19, istunnon pöytäkirja 28.4.2016, kohta 4.20, istunnon pöytäkirja 28.4.2016, kohta 4.21, istunnon pöytäkirja 28.4.2016, kohta 4.22, istunnon pöytäkirja 28.4.2016, kohta 4.23, istunnon pöytäkirja 28.4.2016, kohta 4.24, istunnon pöytäkirja 28.4.2016, kohta 4.25., istunnon pöytäkirja 28.4.2016, kohta 4.26, istunnon pöytäkirja 28.4.2016, kohta 4.27, istunnon pöytäkirja 28.4.2016, kohta 4.28, istunnon pöytäkirja 28.4.2016, kohta 4.29, istunnon pöytäkirja 28.4.2016, kohta 4.30, istunnon pöytäkirja 28.4.2016, kohta 4.31, istunnon pöytäkirja 28.4.2016, kohta 4.32, istunnon pöytäkirja 28.4.2016, kohta 4.33, istunnon pöytäkirja 28.4.2016, kohta 4.34, istunnon pöytäkirja 28.4.2016, kohta 4.35, istunnon pöytäkirja 28.4.2016, kohta 4.36, istunnon pöytäkirja 28.4.2016, kohta 4.37, istunnon pöytäkirja 28.4.2016, kohta 4.38, istunnon pöytäkirja 28.4.2016, kohta 4.39, istunnon pöytäkirja 28.4.2016, kohta 4.40, istunnon pöytäkirja 28.4.2016, kohta 4.41, istunnon pöytäkirja 28.4.2016, kohta 4.42, istunnon pöytäkirja 28.4.2016, kohta 4.43, istunnon pöytäkirja 28.4.2016, kohta 4.44, istunnon pöytäkirja 28.4.2016, kohta 4.45, istunnon pöytäkirja 28.4.2016, kohta 4.46, istunnon pöytäkirja 28.4.2016, kohta 4.47, istunnon pöytäkirja 28.4.2016, kohta 4.48, istunnon pöytäkirja 28.4.2016, kohta 4.49, istunnon pöytäkirja 28.4.2016, kohta 4.50, istunnon pöytäkirja 28.4.2016, kohta 4.51, istunnon pöytäkirja 28.4.2016, kohta 4.52, istunnon pöytäkirja 28.4.2016, kohta 4.53, istunnon pöytäkirja 28.4.2016, kohta 4.54, istunnon pöytäkirja 28.4.2016, kohta 4.55, istunnon pöytäkirja 28.4.2016, kohta 4.56, istunnon pöytäkirja 28.4.2016, kohta 4.57, istunnon pöytäkirja 28.4.2016, kohta 4.58, istunnon pöytäkirja 28.4.2016, kohta 4.59, istunnon pöytäkirja 28.4.2016, kohta 4.60, istunnon pöytäkirja 28.4.2016, kohta 4.61, istunnon pöytäkirja 28.4.2016, kohta 4.62 ja istunnon pöytäkirja 28.4.2016, kohta 4.63.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö