Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2205(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0080/2016

Debaty :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Głosowanie :

PV 28/04/2016 - 4.23
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0159

Protokół
Środa, 27 kwietnia 2016 r. - Bruksela

17. Absolutorium za rok 2014 (debata)
CRE

Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Komisja Europejska i agencje wykonawcze
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 3 – Komisja i agencje wykonawcze [2015/2154(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Martina Dlabajová (A8-0140/2016)

Absolutorium za rok 2014: Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w sprawie absolutorium dla Komisji za rok 2014
Sprawozdanie w sprawie sprawozdań specjalnych Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok budżetowy 2014 [2015/2206(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Martina Dlabajová (A8-0127/2016)

Absolutorium za rok 2014: 8., 9., 10. i 11. EFR
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ósmego, dziewiątego, dziesiątego i jedenastego Europejskiego Funduszu Rozwoju na rok budżetowy 2014 [2015/2203(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Claudia Schmidt (A8-0137/2016)

Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Parlament Europejski
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 1 – Parlament Europejski (2015/2155(DEC)) - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Markus Pieper (A8-0135/2016)

Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2014, sekcja 2 – Rada Europejska i Rada [2015/2156(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016)

Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 4 – Trybunał Sprawiedliwości [2015/2157(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016 )

Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2014, sekcja 5 – Trybunał Obrachunkowy [2015/2158(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016)

Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2014, sekcja 6 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny [2015/2159(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016)

Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Komitet Regionów
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 7 – Komitet Regionów [2015/2160(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Monica Macovei (A8-0132/2016)

Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 10 – Europejska Służba Działań Zewnętrznych [2015/2163(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016)

Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2014, sekcja 8 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich [2015/2161(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016)

Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2014, sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych (2015/2162(DEC)) - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Monica Macovei (A8-0109/2016)

Absolutorium za rok 2014: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej za rok budżetowy 2014: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola [2015/2205(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0080/2016)

Absolutorium za rok 2014: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na rok budżetowy 2014 [2015/2191(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0087/2016)

Absolutorium za rok 2014: Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (Urząd BEREC)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej na rok budżetowy 2014 [2015/2192(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0093/2016)

Absolutorium za rok 2014: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 [2015/2170(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0084/2016)

Absolutorium za rok 2014: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego na rok budżetowy 2014 [2015/2164(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0082/2016)

Absolutorium za rok 2014: Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2014 [2015/2180(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0088/2016)

Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2014 [2015/2175(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0095/2016)

Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu na rok budżetowy 2014 [2015/2194(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0133/2016)

Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego na rok budżetowy 2014 [2015/2188(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0090/2016)

Absolutorium za rok 2014: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2014 [2015/2177(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0103/2016)

Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2014 [2015/2184(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0118/2016)

Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2014 [2015/2168(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0100/2016)

Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2014 [2015/2183(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0104/2016)

Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2014 [2015/2176(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0086/2016)

Absolutorium za rok 2014: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2014 [2015/2187(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0085/2016)

Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych na rok budżetowy 2014 [2015/2189(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0091/2016)

Absolutorium za rok 2014: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2014 [2015/2193(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0117/2016)

Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Leków (EMA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2014 [2015/2171(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0114/2016)

Absolutorium za rok 2014: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2014 [2015/2167(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0105/2016)

Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2014 [2015/2174(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0102/2016)

Absolutorium za rok 2014: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2014 [2015/2178(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0098/2016)

Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Kolejowa (ERA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2014 [2015/2179(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0106/2016)

Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych na rok budżetowy 2014 [2015/2190(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0096/2016)

Absolutorium za rok 2014: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2014 [2015/2173(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0116/2016)

Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości na rok budżetowy 2014 [2015/2195(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0124/2016)

Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2014 [2015/2169(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0134/2016)

Absolutorium za rok 2014: Agencja Dostaw Euratomu
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu na rok budżetowy 2014 [2015/2185(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0110/2016)

Absolutorium za rok 2014: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2014 [2015/2165(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0120/2016)

Absolutorium za rok 2014: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Jednostki Współpracy Sądowej (Eurojust) za rok budżetowy 2014 [2015/2172(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0099/2016)

Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd Policji (Europol)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Policji (Europol) na rok budżetowy 2014 [2015/2186(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0122/2016)

Absolutorium za rok 2014: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 [2015/2166(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0108/2016)

Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 [2015/2181(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0115/2016)

Absolutorium za rok 2014: Agencja Europejskiego GNSS (GSA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2014 [2015/2182(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0112/2016)

Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo ARTEMIS
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsiębiorstwa ARTEMIS na rok budżetowy 2014 [2015/2199(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016)

Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo „Czyste niebo”
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo” na rok budżetowy 2014 [2015/2198(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016)

Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL (wcześniej Wspólne Przedsiębiorstwo ENIAC i Wspólne Przedsiębiorstwo ARTEMIS) na rok budżetowy 2014 [2015/2204(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016)

Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo ENIAC
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsiębiorstwa ENIAC na rok budżetowy 2014 [2015/2202(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016)

Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych na rok budżetowy 2014 [2015/2201(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016)

Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (dawniej Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych) na rok budżetowy 2014 [2015/2200(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016)

Absolutorium za rok 2014: Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej na rok budżetowy 2014 [2015/2196(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016)

Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsięwzięcie SESAR
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR na rok budżetowy 2014 [2015/2197(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016)

Martina Dlabajová, Claudia Schmidt, Markus Pieper, Ryszard Czarnecki, Anders Primdahl Vistisen, Monica Macovei, Derek Vaughan i Marian-Jean Marinescu przedstawili sprawozdania.

Głos zabrali: Jeanine Hennis-Plasschaert (urzędująca przewodnicząca Rady) i Kristalina Georgieva (wiceprzewodnicząca Komisji).

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Vítor Caldeira (Prezes Trybunału Obrachunkowego).

Głos zabrali: Cristian Dan Preda (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Doru-Claudian Frunzulică (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), David Casa (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Massimiliano Salini (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN), Ivana Maletić (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Paolo De Castro (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Yana Toom (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Pascal Durand (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Inés Ayala Sender (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN), Markus Ferber (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), José Blanco López (sprawozdawca komisji opiniodawczej PECH), Joachim Zeller w imieniu grupy PPE, Georgi Pirinski w imieniu grupy S&D, Zbigniew Kuźmiuk w imieniu grupy ECR, Martina Dlabajová w imieniu grupy ALDE, Rina Ronja Kari w imieniu grupy GUE/NGL, Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Valli w imieniu grupy EFDD, Louis Aliot w imieniu grupy ENF, Georgios Epitideios niezrzeszony, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gerben-Jan Gerbrandy, aby doprecyzować sens swojego pytania, Inés Ayala Sender w sprawie tej wypowiedzi, Benedek Jávor i Gerolf Annemans.

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Tamás Deutsch, Miroslav Poche, Michael Theurer, Petri Sarvamaa, Karin Kadenbach, Nedzhmi Ali, Ingeborg Gräßle i Andrey Novakov.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Notis Marias, Barbara Kappel, Stanislav Polčák i Seán Kelly.

Głos zabrali: Vítor Caldeira, Kristalina Georgieva, Martina Dlabajová, Claudia Schmidt, Markus Pieper, Ryszard Czarnecki i Anders Primdahl Vistisen.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.11 protokołu z dnia 28.4.2016, pkt 4.12 protokołu z dnia 28.4.2016, pkt 4.13 protokołu z dnia 28.4.2016, pkt 4.14 protokołu z dnia 28.4.2016, pkt 4.15 protokołu z dnia 28.4.2016, pkt 4.16 protokołu z dnia 28.4.2016, pkt 4.17 protokołu z dnia 28.4.2016, pkt 4.18 protokołu z dnia 28.4.2016, pkt 4.19 protokołu z dnia 28.4.2016, pkt 4.20 protokołu z dnia 28.4.2016, pkt 4.21 protokołu z dnia 28.4.2016, pkt 4.22 protokołu z dnia 28.4.2016, pkt 4.23 protokołu z dnia 28.4.2016, pkt 4.24 protokołu z dnia 28.4.2016, pkt 4.25. protokołu z dnia 28.4.2016, pkt 4.26 protokołu z dnia 28.4.2016, pkt 4.27 protokołu z dnia 28.4.2016, pkt 4.28 protokołu z dnia 28.4.2016, pkt 4.29 protokołu z dnia 28.4.2016, pkt 4.30 protokołu z dnia 28.4.2016, pkt 4.31 protokołu z dnia 28.4.2016, pkt 4.32 protokołu z dnia 28.4.2016, pkt 4.33 protokołu z dnia 28.4.2016, pkt 4.34 protokołu z dnia 28.4.2016, pkt 4.35 protokołu z dnia 28.4.2016, pkt 4.36 protokołu z dnia 28.4.2016, pkt 4.37 protokołu z dnia 28.4.2016, pkt 4.38 protokołu z dnia 28.4.2016, pkt 4.39 protokołu z dnia 28.4.2016, pkt 4.40 protokołu z dnia 28.4.2016, pkt 4.41 protokołu z dnia 28.4.2016, pkt 4.42 protokołu z dnia 28.4.2016, pkt 4.43 protokołu z dnia 28.4.2016, pkt 4.44 protokołu z dnia 28.4.2016, pkt 4.45 protokołu z dnia 28.4.2016, pkt 4.46 protokołu z dnia 28.4.2016, pkt 4.47 protokołu z dnia 28.4.2016, pkt 4.48 protokołu z dnia 28.4.2016, pkt 4.49 protokołu z dnia 28.4.2016, pkt 4.50 protokołu z dnia 28.4.2016, pkt 4.51 protokołu z dnia 28.4.2016, pkt 4.52 protokołu z dnia 28.4.2016, pkt 4.53 protokołu z dnia 28.4.2016, pkt 4.54 protokołu z dnia 28.4.2016, pkt 4.55 protokołu z dnia 28.4.2016, pkt 4.56 protokołu z dnia 28.4.2016, pkt 4.57 protokołu z dnia 28.4.2016, pkt 4.58 protokołu z dnia 28.4.2016, pkt 4.59 protokołu z dnia 28.4.2016, pkt 4.60 protokołu z dnia 28.4.2016, pkt 4.61 protokołu z dnia 28.4.2016, pkt 4.62 protokołu z dnia 28.4.2016 i pkt 4.63 protokołu z dnia 28.4.2016.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności