Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2205(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0080/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.23
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0159

Zápisnica
Streda, 27. apríla 2016 - Brusel

17. Absolutórium za rok 2014 (rozprava)
Doslovný zápis

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel III - Komisia a výkonné agentúry [2015/2154(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A8-0140/2016)

Absolutórium za rok 2014: osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s absolutóriom Komisii za rok 2014
Správa o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s absolutóriom Komisii za rok 2014 [2015/2206(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A8-0127/2016)

Absolutórium za rok 2014: 8., 9., 10. a 11. ERF
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2014 [2015/2203(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Claudia Schmidt (A8-0137/2016)

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel I – Európsky parlament (2015/2155(DEC)) - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Markus Pieper (A8-0135/2016)

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel II – Európska rada a Rada [2015/2156(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016)

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel IV – Súdny dvor [2015/2157(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016 )

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Dvor audítorov
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel V – Dvor audítorov [2015/2158(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016)

Absolutórium za rok 2014: Všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor [2015/2159(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016)

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel VII – Výbor regiónov [2015/2160(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Monica Macovei (A8-0132/2016)

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť [2015/2163(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016)

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel VIII – európsky ombudsman [2015/2161(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016)

Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel IX – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (2015/2162(DEC)) - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Monica Macovei (A8-0109/2016)

Absolutórium za rok 2014: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2014: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola [2015/2205(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0080/2016)

Absolutórium za rok 2014: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2014 [2015/2191(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0087/2016)

Absolutórium za rok 2014: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (Úrad BEREC)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2014 [2015/2192(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0093/2016)

Absolutórium za rok 2014: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2014 [2015/2170(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0084/2016)

Absolutórium za rok 2014: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2014 [2015/2164(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0082/2016)

Absolutórium za rok 2014: Európska policajná akadémia (CEPOL)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2014 [2015/2180(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0088/2016)

Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2014 [2015/2175(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0095/2016)

Absolutórium za rok 2014: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2014 [2015/2194(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0133/2016)

Absolutórium za rok 2014: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2014 [2015/2188(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0090/2016)

Absolutórium za rok 2014: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2014 [2015/2177(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0103/2016)

Absolutórium za rok 2014: Európska chemická agentúra (ECHA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2014 [2015/2184(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0118/2016)

Absolutórium za rok 2014: Európska environmentálna agentúra (EEA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2014 [2015/2168(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0100/2016)

Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2014 [2015/2183(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0104/2016)

Absolutórium za rok 2014: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2014 [2015/2176(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0086/2016)

Absolutórium za rok 2014: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2014 [2015/2187(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0085/2016)

Absolutórium za rok 2014: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2014 [2015/2189(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0091/2016)

Absolutórium za rok 2014: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2014 [2015/2193(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0117/2016)

Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre lieky (EMA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2014 [2015/2171(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0114/2016)

Absolutórium za rok 2014: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2014 [2015/2167(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0105/2016)

Absolutórium za rok 2014: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2014 [2015/2174(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0102/2016)

Absolutórium za rok 2014: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2014 [2015/2178(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0098/2016)

Absolutórium za rok 2014: Európska železničná agentúra (ERA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2014 [2015/2179(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0106/2016)

Absolutórium za rok 2014: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2014 [2015/2190(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0096/2016)

Absolutórium za rok 2014: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2014 [2015/2173(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0116/2016)

Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2014 [2015/2195(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0124/2016)

Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2014 [2015/2169(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0134/2016)

Absolutórium za rok 2014: Zásobovacia agentúra Euratomu (EURATOM)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2014 [2015/2185(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0110/2016)

Absolutórium za rok 2014: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2014 [2015/2165(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0120/2016)

Absolutórium za rok 2014: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (Eurojust)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) za rozpočtový rok 2014 [2015/2172(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0099/2016)

Absolutórium za rok 2014: Európsky policajný úrad (Europol)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho policajného úradu (Europol) za rozpočtový rok 2014 [2015/2186(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0122/2016)

Absolutórium za rok 2014: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2014 [2015/2166(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0108/2016)

Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2014 [2015/2181(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0115/2016)

Absolutórium za rok 2014: Agentúra pre európsky GNSS (GSA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2014 [2015/2182(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0112/2016)

Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik ARTEMIS
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2014 [2015/2199(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016)

Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik Čisté nebo
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2014 [2015/2198(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016)

Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik ECSEL
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ECSEL (pôvodne spoločného podniku ENIAC a spoločného podniku ARTEMIS) za rozpočtový rok 2014 [2015/2204(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016)

Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik ENIAC
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2014 [2015/2202(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016)

Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik pre palivové články a vodík
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre palivové články a vodík za rozpočtový rok 2014 [2015/2201(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016)

Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (pôvodne spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky) za rozpočtový rok 2014 [2015/2200(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016)

Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2014 [2015/2196(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016)

Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik SESAR
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2014 [2015/2197(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016)

Martina Dlabajová, Claudia Schmidt, Markus Pieper, Ryszard Czarnecki, Anders Primdahl Vistisen, Monica Macovei, Derek Vaughan a Marian-Jean Marinescu uviedli svoje správy.

Vystúpili: Jeanine Hennis-Plasschaert (úradujúca predsedníčka Rady) a Kristalina Georgieva (podpredsedníčka Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

V rozprave vystúpil Vítor Caldeira (predseda Dvora audítorov).

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Doru-Claudian Frunzulică (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), David Casa (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Massimiliano Salini (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Ivana Maletić (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Paolo De Castro (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Yana Toom (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko), Pascal Durand (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Inés Ayala Sender (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Markus Ferber (spravodajca výboru ECON požiadaného o stanovisko), José Blanco López (spravodajca výboru PECH požiadaného o stanovisko), Joachim Zeller v mene skupiny PPE, Georgi Pirinski v mene skupiny S&D, Zbigniew Kuźmiuk v mene skupiny ECR, Martina Dlabajová v mene skupiny ALDE, Rina Ronja Kari v mene skupiny GUE/NGL, Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE, Marco Valli v mene skupiny EFDD, Louis Aliot v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gerben-Jan Gerbrandy, ktorý spresnil zmysel svojej otázky, Inés Ayala Sender k tomuto vystúpeniu, Benedek Jávor a Gerolf Annemans.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Tamás Deutsch, Miroslav Poche, Michael Theurer, Petri Sarvamaa, Karin Kadenbach, Nedzhmi Ali, Ingeborg Gräßle a Andrey Novakov.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Notis Marias, Barbara Kappel, Stanislav Polčák a Seán Kelly.

Vystúpili: Vítor Caldeira, Kristalina Georgieva, Martina Dlabajová, Claudia Schmidt, Markus Pieper, Ryszard Czarnecki a Anders Primdahl Vistisen.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.11 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.12 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.13 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.14 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.15 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.16 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.17 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.18 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.19 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.20 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.21 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.22 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.23 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.24 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.25. zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.26 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.27 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.28 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.29 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.30 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.31 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.32 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.33 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.34 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.35 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.36 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.37 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.38 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.39 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.40 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.41 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.42 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.43 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.44 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.45 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.46 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.47 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.48 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.49 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.50 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.51 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.52 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.53 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.54 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.55 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.56 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.57 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.58 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.59 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.60 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.61 zápisnice zo dňa 28.4.2016, bod 4.62 zápisnice zo dňa 28.4.2016 a bod 4.63 zápisnice zo dňa 28.4.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia