Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2205(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0080/2016

Debatter :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.23
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0159

Protokoll
Onsdagen den 27 april 2016 - Bryssel

17. Ansvarsfrihet för 2014 (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan [2015/2154(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0140/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2014
Betänkande om revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2014 [2015/2206(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0127/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Åttonde, nionde, tionde och elfte EUF
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2014 [2015/2203(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Claudia Schmidt (A8-0137/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt I – Europaparlamentet (2015/2155(DEC)) - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Markus Pieper (A8-0135/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet [2015/2156(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – domstolen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt IV – domstolen [2015/2157(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016 )

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – revisionsrätten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt V – revisionsrätten [2015/2158(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén [2015/2159(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Regionkommittén
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt VII – Regionkommittén [2015/2160(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Monica Macovei (A8-0132/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten [2015/2163(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen [2015/2161(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen (2015/2162(DEC)) - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Monica Macovei (A8-0109/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s byråer – verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byråer för budgetåret 2014: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll [2015/2205(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0080/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2014 [2015/2191(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0087/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec-byrån)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014 [2015/2192(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0093/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2014 [2015/2170(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0084/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2014 [2015/2164(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0082/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska polisakademin (Cepol)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisakademin för budgetåret 2014 [2015/2180(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0088/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2014 [2015/2175(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0095/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2014 [2015/2194(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0133/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska bankmyndigheten (EBA)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2014 [2015/2188(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0090/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2014 [2015/2177(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0103/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2014 [2015/2184(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0118/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska miljöbyrån (EEA)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2014 [2015/2168(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0100/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2014 [2015/2183(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0104/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2014 [2015/2176(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0086/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2014 [2015/2187(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0085/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2014 [2015/2189(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0091/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2014 [2015/2193(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0117/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2014 [2015/2171(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0114/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2014 [2015/2167(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0105/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2014 [2015/2174(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0102/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2014 [2015/2178(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0098/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska järnvägsbyrån (ERA)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2014 [2015/2179(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0106/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2014 [2015/2190(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0096/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2014 [2015/2173(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0116/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa för budgetåret 2014 [2015/2195(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0124/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2014 [2015/2169(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0134/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Euratoms försörjningsbyrå
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2014 [2015/2185(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0110/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2014 [2015/2165(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0120/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2014 [2015/2172(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0099/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska polisbyrån (Europol)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisbyrån (Europol) för budgetåret 2014 [2015/2186(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0122/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2014 [2015/2166(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0108/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser för budgetåret 2014 [2015/2181(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0115/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska byrån för GNSS (GSA)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2014 [2015/2182(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0112/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Artemis
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2014 [2015/2199(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Clean Sky
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2014 [2015/2198(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Ecsel
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Ecsel (f.d. gemensamma företagen Eniac och Artemis) för budgetåret 2014 [2015/2204(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Eniac
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2014 [2015/2202(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2014 [2015/2201(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (tidigare gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel) för budgetåret 2014 [2015/2200(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2014 [2015/2196(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016)

Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Sesar
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2014 [2015/2197(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016)

Martina Dlabajová, Claudia Schmidt, Markus Pieper, Ryszard Czarnecki, Anders Primdahl Vistisen, Monica Macovei, Derek Vaughan och Marian-Jean Marinescu redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Jeanine Hennis-Plasschaert (rådets tjänstgörande ordförande) och Kristalina Georgieva (vice ordförande för kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Vítor Caldeira (ordförande för revisionsrätten).

Talare: Cristian Dan Preda (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Doru-Claudian Frunzulică (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), David Casa (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Massimiliano Salini (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Ivana Maletić (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Paolo De Castro (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Yana Toom (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Pascal Durand (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Inés Ayala Sender (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Markus Ferber (föredragande av yttrande från utskottet ECON), José Blanco López (föredragande av yttrande från utskottet PECH), Joachim Zeller för PPE-gruppen, Georgi Pirinski för S&D-gruppen, Zbigniew Kuźmiuk för ECR-gruppen, Martina Dlabajová för ALDE-gruppen, Rina Ronja Kari för GUE/NGL-gruppen, Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, Louis Aliot för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gerben-Jan Gerbrandy, som i sin tur förklarade vad han menat i sin fråga, Inés Ayala Sender, som yttrade sig om detta inlägg, Benedek Jávor och Gerolf Annemans.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: Tamás Deutsch, Miroslav Poche, Michael Theurer, Petri Sarvamaa, Karin Kadenbach, Nedzhmi Ali, Ingeborg Gräßle och Andrey Novakov.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Notis Marias, Barbara Kappel, Stanislav Polčák och Seán Kelly.

Talare: Vítor Caldeira, Kristalina Georgieva, Martina Dlabajová, Claudia Schmidt, Markus Pieper, Ryszard Czarnecki och Anders Primdahl Vistisen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.11 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.12 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.13 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.14 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.15 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.16 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.17 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.18 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.19 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.20 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.21 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.22 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.23 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.24 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.25. i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.26 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.27 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.28 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.29 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.30 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.31 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.32 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.33 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.34 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.35 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.36 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.37 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.38 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.39 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.40 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.41 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.42 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.43 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.44 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.45 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.46 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.47 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.48 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.49 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.50 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.51 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.52 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.53 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.54 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.55 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.56 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.57 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.58 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.59 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.60 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.61 i protokollet av den 28.4.2016, punkt 4.62 i protokollet av den 28.4.2016 och punkt 4.63 i protokollet av den 28.4.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy