Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2662(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0488/2016

Forhandlinger :

PV 27/04/2016 - 18
CRE 27/04/2016 - 18

Afstemninger :

PV 28/04/2016 - 4.65

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0201

Protokol
Onsdag den 27. april 2016 - Bruxelles

18.  Angreb på hospitaler og skoler som krænkelser af den humanitære folkeret (forhandling)
CRE

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000063/2016) af Elena Valenciano, for AFET og Linda McAvan, for DEVE, til Rådet: Angreb på sygehuse og skoler som krænkelser af den humanitære folkeret (2016/2662(RSP)) (B8-0361/2016)

Elena Valenciano og Enrique Guerrero Salom begrundede forespørgslen.

Jeanine Hennis-Plasschaert (formand for Rådet) besvarede spørgsmålet.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Pier Antonio Panzeri for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Charles Goerens for ALDE-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Lola Sánchez Caldentey, Davor Ivo Stier, Soraya Post, Ruža Tomašić og Richard Howitt.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić og João Pimenta Lopes.

Indlæg af Jeanine Hennis-Plasschaert.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

— Charles Goerens, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Paavo Väyrynen, Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea, Renate Weber, for ALDE, om angreb på sygehuse og skoler som krænkelser af den humanitære folkeret (2016/2662(RSP)) (B8-0488/2016)

— Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Anna Záborská, for PPE, om angreb på sygehuse og skoler som krænkelser af den humanitære folkeret (2016/2662(RSP)) (B8-0489/2016)

— Mark Demesmaeker, Nirj Deva, Eleni Theocharous, for ECR, om angreb på sygehuse og skoler som krænkelser af den humanitære folkeret (2016/2662(RSP)) (B8-0490/2016)

— Heidi Hautala, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Michel Reimon, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, for Verts/ALE, om angreb på sygehuse og skoler som krænkelser af den humanitære folkeret (2016/2662(RSP)) (B8-0491/2016)

— Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis, Jiří Maštálka, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Marisa Matias, for GUE/NGL, om angreb på sygehuse og skoler som krænkelser af den humanitære folkeret (2016/2662(RSP)) (B8-0492/2016)

— Elena Valenciano, Linda McAvan, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri, Norbert Neuser, Marlene Mizzi, for S&D, om angreb på sygehuse og skoler som krænkelser af den humanitære folkeret (2016/2662(RSP)) (B8-0493/2016) .

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.65 i protokollen af 28.4.2016.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik