Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2662(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0488/2016

Arutelud :

PV 27/04/2016 - 18
CRE 27/04/2016 - 18

Hääletused :

PV 28/04/2016 - 4.65

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0201

Protokoll
Kolmapäev, 27. aprill 2016 - Brüssel

18. Haiglate ja koolide ründamine kui rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumine (arutelu)
Istungi stenogramm

Suuliselt vastatav küsimus (O-000063/2016), mille esitas(id) Elena Valenciano AFET-komisjoni nimel ja Linda McAvan DEVE-komisjoni nimel nõukogule: Haiglate ja koolide ründamine kui rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumine (2016/2662(RSP)) (B8-0361/2016)

Elena Valenciano ja Enrique Guerrero Salom esitasid küsimuse.

Jeanine Hennis-Plasschaert (nõukogu eesistuja) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Pier Antonio Panzeri fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Charles Goerens fraktsiooni ALDE nimel, Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Lola Sánchez Caldentey, Davor Ivo Stier, Soraya Post, Ruža Tomašić ja Richard Howitt.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja João Pimenta Lopes.

Sõna võttis Jeanine Hennis-Plasschaert.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

— Charles Goerens, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Paavo Väyrynen, Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea, Renate Weber fraktsiooni ALDE nimel rünnakute kohta haiglatele ja koolidele kui rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumise kohta (2016/2662(RSP)) (B8-0488/2016);

— Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Anna Záborská fraktsiooni PPE nimel rünnakute kohta haiglatele ja koolidele kui rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumise kohta (2016/2662(RSP)) (B8-0489/2016);

— Mark Demesmaeker, Nirj Deva, Eleni Theocharous, au nom du groupe ECR, rünnakute kohta haiglatele ja koolidele kui rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumise kohta (2016/2662(RSP)) (B8-0490/2016);

— Heidi Hautala, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Michel Reimon, Barbara Lochbihler, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel haiglate ja koolide ründamise kui rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumise kohta (2016/2662(RSP)) (B8-0491/2016);

— Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis, Jiří Maštálka, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel haiglate ja koolide ründamise kui rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumise kohta (2016/2662(RSP)) (B8-0492/2016);

— Elena Valenciano, Linda McAvan, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri, Norbert Neuser, Marlene Mizzi fraktsiooni S&D nimel haiglate ja koolide ründamise kui rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumise kohta (2016/2662(RSP)) (B8-0493/2016).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 28.4.2016 protokollipunkt 4.65.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika