Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2662(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0488/2016

Keskustelut :

PV 27/04/2016 - 18
CRE 27/04/2016 - 18

Äänestykset :

PV 28/04/2016 - 4.65

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0201

Pöytäkirja
Keskiviikko 27. huhtikuuta 2016 - Bryssel

18. Sairaaloihin ja kouluihin kohdistetut hyökkäykset kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomisena (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suullisesti vastattava kysymys (O-000063/2016) Elena Valenciano AFET-valiokunnan puolesta ja Linda McAvan DEVE-valiokunnan puolesta neuvostolle: Sairaaloihin ja kouluihin kohdistetut hyökkäykset kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomisena (2016/2662(RSP)) (B8-0361/2016)

Elena Valenciano ja Enrique Guerrero Salom esittelivät kysymyksen.

Jeanine Hennis-Plasschaert (neuvoston puheenjohtaja) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Pier Antonio Panzeri S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Charles Goerens ALDE-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Lola Sánchez Caldentey, Davor Ivo Stier, Soraya Post, Ruža Tomašić ja Richard Howitt.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja João Pimenta Lopes.

Jeanine Hennis-Plasschaert käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

— Charles Goerens, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Paavo Väyrynen, Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea, Renate Weber ALDE-ryhmän puolesta sairaaloihin ja kouluihin kohdistetuista iskuista kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomisina (2016/2662(RSP)) (B8-0488/2016)

— Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Anna Záborská PPE-ryhmän puolesta sairaaloihin ja kouluihin kohdistetuista iskuista kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomisena (2016/2662(RSP)) (B8-0489/2016)

— Mark Demesmaeker, Nirj Deva, Eleni Theocharous ECR-ryhmän puolesta sairaaloihin ja kouluihin kohdistetuista iskuista kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomisena (2016/2662(RSP)) (B8-0490/2016)

— Heidi Hautala, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Michel Reimon, Barbara Lochbihler, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta sairaaloihin ja kouluihin kohdistetuista iskuista kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomisena (2016/2662(RSP)) (B8-0491/2016)

— Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis, Jiří Maštálka, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta sairaaloihin ja kouluihin kohdistetuista hyökkäyksistä kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomisena (2016/2662(RSP)) (B8-0492/2016)

— Elena Valenciano, Linda McAvan, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri, Norbert Neuser, Marlene Mizzi S&D-ryhmän puolesta sairaaloihin ja kouluihin kohdistetuista hyökkäyksistä kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomisena (2016/2662(RSP)) (B8-0493/2016).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 28.4.2016, kohta 4.65.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö