Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2662(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0488/2016

Debatten :

PV 27/04/2016 - 18
CRE 27/04/2016 - 18

Stemmingen :

PV 28/04/2016 - 4.65

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0201

Notulen
Woensdag 27 april 2016 - Brussel

18. Aanvallen op scholen en ziekenhuizen (schendingen van het internationaal humanitair recht) (debat)
Volledige verslagen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000063/2016) van Elena Valenciano, namens de Commissie AFET en Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, aan de Raad: Aanvallen op ziekenhuizen en scholen (schendingen van het internationaal humanitair recht) (2016/2662(RSP)) (B8-0361/2016)

Elena Valenciano en Enrique Guerrero Salom lichten de vraag toe.

Jeanine Hennis-Plasschaert (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Pier Antonio Panzeri, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Charles Goerens, namens de ALDE-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Lola Sánchez Caldentey, Davor Ivo Stier, Soraya Post, Ruža Tomašić en Richard Howitt.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić en João Pimenta Lopes.

Het woord wordt gevoerd door Jeanine Hennis-Plasschaert.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

— Charles Goerens, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Paavo Väyrynen, Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea, Renate Weber, namens de ALDE-Fractie, over aanvallen op ziekenhuizen en scholen (schendingen van het internationaal humanitair recht) (2016/2662(RSP)) (B8-0488/2016);

— Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Anna Záborská, namens de PPE-Fractie, over aanvallen op ziekenhuizen en scholen (schendingen van het internationaal humanitair recht) (2016/2662(RSP)) (B8-0489/2016);

— Mark Demesmaeker, Nirj Deva, Eleni Theocharous, namens de ECR-Fractie, over aanvallen op ziekenhuizen en scholen als schendingen van het internationaal humanitair recht (2016/2662(RSP)) (B8-0490/2016);

— Heidi Hautala, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Michel Reimon, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, over aanvallen op ziekenhuizen en scholen (schendingen van het internationaal humanitair recht) (2016/2662(RSP)) (B8-0491/2016);

— Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis, Jiří Maštálka, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, over aanvallen op ziekenhuizen en scholen (schendingen van het internationaal humanitair recht) (2016/2662(RSP)) (B8-0492/2016);

— Elena Valenciano, Linda McAvan, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri, Norbert Neuser, Marlene Mizzi, namens de S&D-Fractie, over aanvallen op ziekenhuizen en scholen (schendingen van het internationaal humanitair recht) (2016/2662(RSP)) (B8-0493/2016).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.65 van de notulen van 28.4.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid