Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2662(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0488/2016

Debaty :

PV 27/04/2016 - 18
CRE 27/04/2016 - 18

Głosowanie :

PV 28/04/2016 - 4.65

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0201

Protokół
Środa, 27 kwietnia 2016 r. - Bruksela

18. Ataki na szpitale i szkoły jako pogwałcenie międzynarodowego prawa humanitarnego (debata)
CRE

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000063/2016), które skierowała Elena Valenciano, w imieniu komisji AFET, i Linda McAvan, w imieniu komisji DEVE, do Rady: Ataki na szpitale i szkoły stanowiące pogwałcenie międzynarodowego prawa humanitarnego (2016/2662(RSP)) (B8-0361/2016)

Elena Valenciano i Enrique Guerrero Salom rozwinęli pytanie.

Jeanine Hennis-Plasschaert (urzędująca przewodnicząca Rady) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Pier Antonio Panzeri w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Charles Goerens w imieniu grupy ALDE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Lola Sánchez Caldentey, Davor Ivo Stier, Soraya Post, Ruža Tomašić i Richard Howitt.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić i João Pimenta Lopes.

Głos zabrała Jeanine Hennis-Plasschaert.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

— Charles Goerens, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Paavo Väyrynen, Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea, Renate Weber, w imieniu grupy ALDE, w sprawie ataków na szpitale i szkoły stanowiących pogwałcenie międzynarodowego prawa humanitarnego (2016/2662(RSP)) (B8-0488/2016);

— Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Anna Záborská, w imieniu grupy PPE, w sprawie ataków na szpitale i szkoły stanowiących pogwałcenie międzynarodowego prawa humanitarnego (2016/2662(RSP)) (B8-0489/2016);

— Mark Demesmaeker, Nirj Deva, Eleni Theocharous, w imieniu grupy ECR, w sprawie ataków na szpitale i szkoły stanowiących przypadki łamania międzynarodowego prawa humanitarnego (2016/2662(RSP)) (B8-0490/2016);

— Heidi Hautala, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Michel Reimon, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie ataków na szpitale i szkoły stanowiących naruszenie międzynarodowego prawa humanitarnego (2016/2662(RSP)) (B8-0491/2016);

— Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis, Jiří Maštálka, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Marisa Matias, au nom du groupe GUE/NGL, w sprawie ataków na szpitale i szkoły stanowiących pogwałcenie międzynarodowego prawa humanitarnego (2016/2662(RSP)) (B8-0492/2016);

— Elena Valenciano, Linda McAvan, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri, Norbert Neuser, Marlene Mizzi, au nom du groupe S&D, w sprawie ataków na szpitale i szkoły, stanowiących pogwałcenie międzynarodowego prawa humanitarnego (2016/2662(RSP)) (B8-0493/2016).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt. 4.65 protokołu z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności