Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2662(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0488/2016

Dezbateri :

PV 27/04/2016 - 18
CRE 27/04/2016 - 18

Voturi :

PV 28/04/2016 - 4.65

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0201

Proces-verbal
Miercuri, 27 aprilie 2016 - Bruxelles

18. Atacurile împotriva spitalelor și a școlilor ca încălcări ale dreptului umanitar internațional (dezbatere)
CRE

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000063/2016) adresată de Elena Valenciano, în numele Comisiei AFET și Linda McAvan, în numele Comisiei DEVE, adresată Consiliului: Atacurile asupra spitalelor și școlilor, încălcări ale dreptului internațional umanitar (2016/2662(RSP)) (B8-0361/2016)

Elena Valenciano și Enrique Guerrero Salom au dezvoltat întrebarea.

Jeanine Hennis-Plasschaert (Președinta în exercițiu a Consiliului) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Charles Goerens, în numele Grupului ALDE, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Lola Sánchez Caldentey, Davor Ivo Stier, Soraya Post, Ruža Tomašić și Richard Howitt.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić și João Pimenta Lopes.

A intervenit Jeanine Hennis-Plasschaert.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

— Charles Goerens, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Paavo Väyrynen, Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea, Renate Weber, în numele Grupului ALDE, referitoare la atacurile asupra spitalelor și școlilor ca încălcări ale dreptului internațional umanitar (2016/2662(RSP)) (B8-0488/2016);

— Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Anna Záborská, în numele Grupului PPE, referitoare la atacurile asupra spitalelor și școlilor, încălcări ale dreptului internațional umanitar (2016/2662(RSP)) (B8-0489/2016);

— Mark Demesmaeker, Nirj Deva, Eleni Theocharous, în numele Grupului ECR, referitoare la atacurile asupra spitalelor și școlilor ca încălcări ale dreptului internațional umanitar (2016/2662(RSP)) (B8-0490/2016);

— Heidi Hautala, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Michel Reimon, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la atacurile asupra spitalelor și școlilor ca încălcări ale dreptului internațional umanitar (2016/2662(RSP)) (B8-0491/2016);

— Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis, Jiří Maštálka, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la atacurile asupra spitalelor și școlilor ca încălcări ale dreptului internațional umanitar (2016/2662(RSP)) (B8-0492/2016);

— Elena Valenciano, Linda McAvan, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri, Norbert Neuser, Marlene Mizzi, în numele Grupului S&D, referitoare la atacurile asupra spitalelor și școlilor, încălcări ale dreptului internațional umanitar (2016/2662(RSP)) (B8-0493/2016).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.65 al PV din 28.4.2016.

Notă juridică - Politica de confidențialitate